eurovisionworld.com
 
 
eurovisionworld.com
eurovisionworld.com
News
Results & Points 2017
Portugal 2018
Songs & Videos 2017
Did you know...
OGAE
Eurovision Quiz
Eurovision Odds
Voting & Points 1992 Norway 
 

Eurovision 1992 Norway:
Merethe Trøan - "Visjoner"


 


3 stars ★ 1 rating

Lyrics

Norway finished 18th at Eurovision 1992 with 23 points.
Who gave points to Norway at Eurovision 1992?
Norwegian
English
 

VisjonerVisjoner fra en drøm gir refleksjoner og en bønn
La fremtiden bli vår
Vi høster bare det vi sår
Hva har vi så forstått av tiden som er gått?
Kan fortid bære fremtidens barn?

Et sekel ebber ut, en ny tid banker på vår dør
Har fremgang ført oss vill?
Fortidens ild har varme glør
Naturen har fått sår, verdier står på spill
Nå ser vi alle feil fra i går

Men håpet det er tent, det kan vel aldri bli for sent
At kunnskapen slår rot
Som gir oss skapertrang og mot
Kultur, det er en arv til folket i vårt land
Det er et speil av tidenes gang

Gi oss en soloppgang med barnelatter og sang
Vi elsker far og mor
Har kjærlighet å gi til søster og bror
Gi oss en soloppgang og la vår drøm være sann
Sammen på håpets vei går vi hand i hand

Vi har kun denne jord, la morgendagen bli en venn
Vis nestekjærlighet
Så får du ærlighet igjen
La liten og la stor få dele samme bord
I vennskap som lever og gror

Gi oss en soloppgang med barnelatter og sang
Vi elsker far og mor
Har kjærlighet å gi til søster og bror
Gi oss en soloppgang og la vår drøm være sann
Sammen på håpets vei går vi hand i hand

(Gi oss en soloppgang med barnelatter og sang)
(Vi elsker far og mor)
(Har kjærlighet å gi til søster og bror)
Gi oss en soloppgang og la vår drøm være sann
Sammen på håpets vei går vi hand i hand

VisionsVisions from a dream provides reflection and a prayer
Let the future belong to us
We only reap what we sow
What have we understood then, of the time that has passed?
Can the past carry the children of the future?

A century is ebbing out, a new era is knocking on our door
Has progress led us astray?
The fire of the past contains hot embers
Nature is wounded, values are at stake
Now we see all of yesterday's mistakes

But the hope has been lit, it can never be too late
For knowledge to put down roots
Which provide us with courage and a will to create
Culture is a heritage for the people of our country
A mirror of times passed by

Give us a dawn with children's laughter and song
We love our father and mother
We have love to give to our sister and brother
Give us a sunrise and let our dream be true
Together on the path of hope we walk hand in hand

We only have this earth, let tomorrow become a friend
Show love to your fellow man
And you will have honesty in return
Let big and small share the same table
In a friendship which is alive and growing

Give us a dawn with children's laughter and song
We love our father and mother
We have love to give to our sister and brother
Give us a sunrise and let our dream be true
Together on the path of hope we walk hand in hand

(Give us a dawn with children's laughter and song)
(We love our father and mother)
(We have love to give to our sister and brother)
Give us a sunrise and let our dream be true
Together on the path of hope we walk hand in hand

Norway 1992


ArtistMerethe Trøan
TitleVisjoner
ComposerRobert Morley
LyricistEva Jansen
EventEurovision Song Contest 1992 Malmö
 
Position18 / 23
Points23
Running order21

Norway • News 
 
Follow Eurovisionworld        

Eurovision Polls

Eurovision News