eurovisionworld.com
 
 
eurovisionworld.com
eurovisionworld.com
News
Results & Points 2017
Portugal 2018
Songs & Videos 2017
Did you know...
OGAE
Eurovision Quiz
Eurovision Odds
Voting & Points 1998 Norway 
 

Eurovision 1998 Norway:
Lars A. Fredriksen - "Alltid Sommer"


 


4 stars ★ 1 rating

Lyrics

Norway finished 8th at Eurovision 1998 with 79 points.
Who gave points to Norway at Eurovision 1998?
Norwegian
English
 

Alltid sommerDine øyne leser jeg som en åpen bok
Ved å leve sammen leser vi ord på ord
(Det å være nær)
Det handler om mer enn hva vi to kan se
(For vi har mer)
Det vi har, er så mye mer

"Alltid evig sommer", sa du
Og du kom, og du så, og du vant mitt liv
"Alltid evig sommer", sa du
Hva de andre gjør nå betyr ingenting
"Evig varme dager", sa du
Og rakte hendene ut og sa: "Det føles ganske bra"
Oh... ("Alltid sommer", sa du)

Bare jeg kunne si med ord hva du er for meg
Vi lever, leker sammen, mens vi går samme vei
(Det å elske deg)
År for år, og dag for dag
(Sammen med deg)
En glede som vokser med hvert hjerteslag

"Alltid evig sommer", sa du
Og du kom, og du så, og du vant mitt liv
"Alltid evig sommer", sa du
Hva de andre gjør nå betyr ingenting
"Evig varme dager", sa du
Og rakte hendene ut og sa: "Det føles ganske bra"
Oh... "alltid sommer", sa du

Min ensomhet forsvant og kjærligheten vant
Så kom og la oss leve, du sa: "Alltid evig sommer'"

("Alltid evig sommer", sa du)
Og du kom, og du så, og du vant mitt liv
"Alltid evig sommer", sa du ("Alltid evig sommer")
Hva de andre gjør nå betyr ingenting
"Evig varme dager", sa du
Og rakte hendene ut og sa: "Det føles ganske bra"
Oh... "alltid sommer", sa du
(Ooh...) "Alltid sommer", sa du

Always summerI read your eyes like an open book
Living together we read each other word by word
(To be near you)
It's more than just the two of us can see
(Because we have more)
What we have is so much more

"Always eternal summer", you said
And you came, and you saw, and you won my life
"Always eternal summer", you said
What the others do now, means nothing
"Forever warm days", you said
And reached out your hands and said: "It feels quite good"
Oh... ("Always summer", you said)

If only I could find the words to tell what you mean to me
We live, play together, as we take the same road
(To love you)
Year by year, and day by day
(Together with you)
Our happiness grows with every heartbeat

"Always eternal summer", you said
And you came, and you saw, and you won my life
"Always eternal summer", you said
What the others do now, means nothing
"Forever warm days", you said
And reached out your hands and said: "It feels quite good"
Oh... "always summer", you said

My loneliness vanished, and love won
So come and let us live, you said: "Always eternal summer"

("Always eternal summer", you said)
And you came, and you saw, and you won my life
"Always eternal summer", you said ("Always eternal summer")
What the others do now, means nothing
"Forever warm days", you said
And reached out your hands and said: "It feels quite good"
Oh... "always summer", you said
(Ooh...) "Always summer", you said

Norway 1998


ArtistLars A. Fredriksen
TitleAlltid Sommer
English titleAlways summer
ComposersDavid Eriksen, Per-Kristian Ottestad
LyricistLinda Andernach Johansen
EventEurovision Song Contest 1998 Birmingham
 
Position8 / 25
Points79
Running order22

Norway • News 
 
Follow Eurovisionworld        

Eurovision Polls

Eurovision News