EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Junior Eurovision 2021
Armenia
Maléna - "Qami Qami"

Քամի Քամի
4.9 stars ★ 181 ratings

Videos

Junior Eurovision 2021
Music video

Result

Lyrics: Qami Qami

Armenian, English (latin)
 

Qami Qami

I go high and
There's a place where I feel safe and free
Ayl a payla
Ayl a payla qaxaqi

Yela, yela, ampern i ver
I found myself, way far away

Qami qamin, indz noren ktani
Herrunery depi, ama - am - amayi u
Qani qani, ver yellam aveli
Yes kllam qami qo pes antesaneli

Ver enq verevum enq el chenq erevum menq
Hets a qamin, chem vaxenum
Vor kherana na, vor kverana na
Na indz pahela ir grkum

Yela, yela, ampern i ver
I found myself, way far away

Qami qamin, indz noren ktani
Herrunery depi, ama - am - amayi u
Qani qani, ver yellam aveli
Yes kllam qami qo pes antesaneli։

Haa, qami qami, ama - am - amayi
Haa, qami qami, ama - am - amayi

I know you can feel it, the wind inside
The same thing in my heart that makes me feel alive
Whenever you feel it, don't you think of falling down again

Qami qamin, indz noren ktani
Herrunery depi, ama - am - amayi, u
Qani qani, ver yellam aveli
Yes kllam qami qo pes antesaneli

Qami Qami

I go high and
There's a place where I feel safe and free
Այ-այ-այլ ա փայ-այ-այլը
Այլ ա փայլը քաղաքի

Ելա, ելա, ամպերն ի վեր
I found myself, way far away

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի
Հեռուները դեպի, ամա-ամ-ամայի ու
Քանի քանի, վեր ելամ ավելի
Ես կլամ քամի քո պես անտեսանելի

Վեր ենք վերևում ենք, էլ չենք երևում մենք
Հետս ա քամին, չեմ վախենում
Որ կհեռանա նա, որ կվերանա նա
Նա ինձ պահել ա իր գրկում

Ելա, ելա, ամպերն ի վեր
I found myself, way far away

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի
Հեռուները դեպի, ամա-ամ-ամայի ու
Քանի քանի, վեր ելամ ավելի
Ես կլամ քամի քո պես անտեսանելի

Քամի քամի, ամա-ամ-ամայի
Քամի քամի, ամա-ամ-ամայի

I know you can feel it, the wind inside
The same thing in my heart that makes me feel alive
Whenever you feel it, don't you think of falling down again

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի
Հեռուները դեպի, ամա-ամ-ամայի, ու
Քանի քանի, վեր ելամ ավելի
Ես կլամ քամի քո պես անտեսանելի

Wind Wind

I go high and
There's a place where I feel safe and free
The city shines differently

I went higher and higher, higher than the skies
I found myself, way far away

The wind, the wind will take me again
To the wilds far away
Higher and higher I'll go
I'll be invisible, like you, wind

We're high in the skies and no one can see us
The wind is with me and I'm not afraid
That it will leave me, that it will disappear
It holds me in its arms

I went higher and higher, higher than the skies
I found myself, way far away

The wind, the wind will take me again
To the wilds far away
Higher and higher I'll go
I'll be invisible, like you, wind

Ha… wind wind
Ha… wind wind

I know you can feel it, the wind inside
The same thing in my heart that makes me feel alive
Whenever you feel it, don't you think of falling down again

The wind, the wind will take me again
To the wilds far away
Higher and higher I'll go
I'll be invisible, like you, wind

CountryArmenia
Artist/group (stage name)Maléna
ArtistArpine Martoyan
TitleQami Qami
Քամի Քամի
Title (English)Wind Wind
Composertokionine
LyricistsArpine Martoyan, David Tserunyan, Vahram Petrosyan, tokionine
LanguagesArmenian, English

Eurovision News