EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Junior Eurovision 2021
Armenia
Maléna - "Qami Qami"

Քամի Քամի

5 stars ★ 46 ratings

Videos

Junior Eurovision 2021
Music video

Result

Lyrics: Maléna - Qami Qami

Armenian, English
English
 

Qami Qami

I go high and
There's a place where I feel safe and free
Այ-այ-այլ ա փայ-այ-այլը
Այլ ա փայլը քաղաքի

Ելա, ելա, ամպերն ի վեր
I found myself, way far away

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի
Հեռուները դեպի, ամա-ամ-ամայի ու
Քանի քանի, վեր ելամ ավելի
Ես կլամ քամի քո պես անտեսանելի

Վեր ենք վերևում ենք, էլ չենք երևում մենք
Հետս ա քամին, չեմ վախենում
Որ կհեռանա նա, որ կվերանա նա
Նա ինձ պահել ա իր գրկում

Ելա, ելա, ամպերն ի վեր
I found myself, way far away

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի
Հեռուները դեպի, ամա-ամ-ամայի ու
Քանի քանի, վեր ելամ ավելի
Ես կլամ քամի քո պես անտեսանելի

Քամի քամի, ամա-ամ-ամայի
(Հաա)
Քամի քամի, ամա-ամ-ամայի

I know you can feel it, the wind inside
The same thing in my heart that makes me feel alive
Whenever you feel it, don't you think of falling down again

Հաա
(Քամի քամի, ամա-ամ-ամայի)

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի
Հեռուները դեպի, ամա-ամ-ամայի, ու
Քանի քանի, վեր ելամ ավելի
Ես կլամ քամի քո պես անտեսանելի

Qami Qami

I go high and
Theres a place where I feel safe and free
The city shines differently

I went higher and higher, higher than the skies
I found myself, way far away

The wind, the wind will take me again
To the wilds far away
Higher and higher I'll go
I'll be invisible, like you, wind

We're high in the skies and no one can see us
The wind is with me and I'm not afraid
That it will leave me, that it will disappear
It holds me in its arms

I went higher and higher, higher than the skies
I found myself, way far away

The wind, the wind will take me again
To the wilds far away
Higher and higher I'll go
I'll be invisible, like you, wind

Ha…
Wind wind
Ha…
Wind wind

I know you can feel it, the wind inside
The same thing in my heart, that makes me feel alive
Whenever you feel it, don't you think of falling down again

The wind, the wind will take me again
To the wilds far away
Higher and higher I'll go
I'll be invisible, like you, wind

CountryArmenia
Artist/group (stage name)Maléna
ArtistMaléna
TitleQami Qami
Քամի Քամի
LanguagesArmenian, English

Eurovision News