EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Melodifestivalen 2024:
Melina Borglowe - "Min melodi"

2.3 stars ★ 606 ratings

Videos

Melodifestivalen 2024 - Heat 1
Audio

Result

Lyrics: Min melodi

Swedish
English
 

Min melodi

Vad vore dikten utan rimmen
Vad vore visan utan lust
Vad vore versens alla rader
Utan refräng

Och hur skulle hjärtat finna ro
Om det inte kunde gro
Hur skulle själen kunna sjunga
Utan sin vän

Ditt hjärta är min sång
Din röst är mina ord
Din puls är min rytm
Din ton är mitt ackord
Du är harmonin
Själen sjunger om
Varje dur och moll

Ditt hjärta är min sång
Min tröst är dina ord
Min takt är din takt
I vår svängom
Du är harmonin
Du är min melodi

Vad vore skyar utan skenet
Vad vore vingar utan vind
Vad vore själens melodi utan
En frände

Ditt hjärta är min sång
Din röst är mina ord
Din puls är min rytm
Din ton är mitt ackord
Du är harmonin
Själen sjunger om
Varje dur och moll

Handen greppar
Varje hel och halv
Stämman skrålar
Du är harmonin
Min melodi

Ditt hjärta är min sång

Ditt hjärta är min sång
Din röst är mina ord
Din puls är mot rytm
Din ton är mitt ackord
Du är harmonin
Själen sjunger om
Varje dur och moll

Ditt hjärta är min sång
Min tröst är dina ord
Min takt är din takt
I vår ѕvängom
Du är hаrmonin
Du är min melodi

My Melody

What would the poem be without the rhymes
What would the song be without joy
What would all the lines of the verse be
Without a refrain

And how would the heart find peace
If it couldn't blossom
How would the soul sing
Without its friend

Your heart is my song
Your voice is my words
Your pulse is my rhythm
Your note is my chord
You are the harmony
The soul sings about
Every major and minor

Your heart is my song
My comfort is your words
My beat is your beat
In our dance
You are the harmony
You are my melody

What would clouds be without the light
What would wings be without the wind
What would the melody of the soul be without
A companion

Your heart is my song
Your voice is my words
Your pulse is my rhythm
Your note is my chord
You are the harmony
The soul sings about
Every major and minor

The hand grasps
Every whole and half
The voice roars
You are the harmony
My melody

Your heart is my song

Your heart is my song
Your voice is my words
Your pulse is against rhythm
Your note is my chord
You are the harmony
The soul sings about
Every major and minor

Your heart is my song
My comfort is your words
My beat iѕ your beat
In our dance
You are the harmony
You аre my melody

Artist/group (stage name)Melina Borglowe
ArtistMelina Borglowe
TitleMin melodi
Title (English)My melody
SongwritersAndreas Mattsson, Melina Borglowe, Thomas G:son
LanguageSwedish

Eurovision News