EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Eurovision 1969 Sweden:
Tommy Körberg - "Judy, min vän"

2.6 stars ★ 157 ratings

Video

Eurovision 1969

Lyrics

Swedish
English
 

Judy, min vän

Judy, min vän, vad du är tankfull varför, Judy, min vän?
Judy, min vän, du är tyst och sorgsen varför, Judy, min vän?
Börjar du inse nu att vi båda, jag och du
Kanske aldrig kan bli lyckliga tillsammans, Judy, min vän?

Judy, min vän, du älskar saker villa, tv och bil
Din väg är kantad av lyx och prylar, det är inte min stil
Våra mönster går isär, låt mig säga det så här:
Jag kan aldrig bli den man som du behöver, Judy, min vän

Hurdan är jag? Låt mig förklara
Lever för stunden, en drömmare bara
Detta är min filosofi
Jag vill jämt känna: jag är fri

Judy, min vän, din dröm om pengar tycks mig liten och trång
Min dröm är drömmen om gröna ängar, vindens lek och en sång

Kanske jag ändrar mig, då hörs jag av
Då ska jag presentera mig som din Mister Medel-Svensson

Judy, min vän, här går vår korsväg, kanske ses vi igen
Då får vi se vad livet har gjort med oss, Judy, min vän

Hurdan är jag? Låt mig förklara
Lever för stunden, en drömmare bara
Detta är min filosofi
Jag vill jämt känna: jag är fri

Judy, min vän, här går vår korsväg, kanske ses vi igen
Då får vi se vad livet hаr gjort med osѕ, Judy, min vän
Judy, min vän, Judy, min vän

Judy, my friend

Judy, my friend, you seem so thoughtful, why, Judy, my friend?
Judy, my friend, you are silent and sad, why, Judy, my friend?
Are you beginning to realize that you and I
May never be happy together, Judy, my friend?

Judy, my friend, you love things, house, TV and car
Your path is surrounded by luxury and gadgets, that's not my style
Our lifestyles are different, let me put it this way:
I can never be the man that you need, Judy, my friend

What am I like? Let me explain
I live for the moment, I'm just a dreamer
That's my philosophy
I want to feel: I'm free

Judy, my friend, your dream of money seems small and narrow
My dream is the dream of green meadows, the playful wind and a song

Maybe I'll change, then I'll get in touch
Then I'll introduce myself as your Mister Average

Judy, my friend, here we go our own ways, maybe we'll meet again
Then we'll see what life has done to us, Judy, my friend

What am I like? Let me explain
I live for the moment, I'm just a dreamer
That's my philosophy
I want to feel: I'm free

Judy, my friend, here we go our own ways, maybe we'll meet again
Then we'll see what life hаs done to uѕ, Judy, my friend
Judy, my friend, Judy, my friend

Dear Mr. Jones

Watching the kids on a Monday morning, Dad's at work on a play
Loads to be done, but he keeps on yawning, cursing the break of day
Ask the bankman for a loan, tell him all about your home
Get a friend for life just like your wife ought to be, dear Mr. Jones

Think that his neighbors can't survive, not without luxury
Can't afford kids, staying next on the list, first – get a new TV
Never hard to give a loan to a man with such a home
Get a friend for life just like your wife ought to be, dear Mr. Jones

Dear Mr. Jones went on a caper
Dreams seem to force him to work on a paper
So lots of things we couldn't see
He's being what he wants to be

Ever so lonely, all on his own, break for time for some tea
Postman knocks on the door of his soul, how many letters? – Three
Dear Mr. Jones, you're simply dear Mr. Jones
Humble, obedient servant, dear Mr. Jones, oh dear me

Watching the kids on his own in the world, mixing a laugh with a moan
It takes all sorts to make up the world, little sorts like dear Mr. Jones

Dear Mr. Jones went on a caper
Dreams seem to force him to work on a paper
So lots of things we couldn't see
He's being what he wants to be

Watching the kids on his own in the world, mixing a laugh with a moan
It takes all sorts to make up the world, little sorts like dear Mr. Jones
Dear Mr. Jones, deаr Mr. Joneѕ

Sweden 1969

Artist
Tommy Körberg
Title
Judy, min vän
Event
Eurovision Song Contest 1969 Madrid

ARTIST

COMPOSER

  • Roger Wallis

LYRICIST

CONDUCTOR

SPOKESPERSON

COMMENTATOR

Sweden • News

Eurovision News