EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 
Luxembourg 1992

Eurovision 1992 Luxembourg:
Marion Welter and Kontinent - "Sou Fräi"

3.9 stars ★ 74 ratings

Videos

Eurovision 1992
Luxembourgish Selection 1992

Lyrics

Luxembourgish
English
 

Sou fräi

Wéi en Draach am Wand
Pabeierschëff um Himmel
Faarweg Koplabunz
Um bloen Trampolin
Wéi en Draach am Wand
Iwwer all Grenze fléien

Sou fräi wëll ech gin
Wéi Gedanke sin

Kuck dat Kand um Wee
Sou liicht säi Liewe spillen
Wa säi Laache kléngt
Gët an der Däischtert Liicht
Kuck dat Kand um Wee
Aus Dreem en Heem erfannen

Sou fräi wëll ech gin
Wéi Gedanke sin

Fléi mat mir an d'Sonn
Mir gräife no de Stären
'T gët eng aner Welt
Wou mir eis all verstin
Fléi mat mir an d'Sonn
Iwwer on eege Grenzen

Sou fräi wëll ech gin
Wéi Gedаnke ѕin

As free

Like a kite in the wind
A paper boat in the sky
A coloured whirligig
On big blue trampoline
Like a kite in the wind
Flying over all frontiers

I want to be as free
As thoughts can be

See that child on his way
Playing his life so easily
When his laughter bubbles out
The dark turns to light
See that child on his way
Building his home on dreams

I want to be as free
As thoughts can be

Fly with me to the sun
And reach out for the stars
There is another world
Where all is understood
Fly with me to the sun
Beyond ourselves

I want to be as free
As thoughtѕ cаn be

Luxembourg 1992

Artist
Marion Welter and Kontinent
Title
Sou Fräi
Event
Eurovision Song Contest 1992 Malmö

ARTIST

  • Marion Welter

BACKINGS

  • Ab van Goor (as member of Kontinent)
  • Ander Hirtt (as member of Kontinent)
  • Gordon Smith (as member of Kontinent)
  • Patrick Hartert (as member of Kontinent)
  • Rom Heck (as member of Kontinent)

SONGWRITERS

  • Ab van Goor
  • Jang Linster

CONDUCTOR

  • Christian Jakob

COMMENTATOR

Luxembourg • News

Eurovision News