EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 
Slovakia 2009

Eurovision 2009 Slovakia:
Kamil Mikulčík & Nela Pocisková - "Leť Tmou"

4 stars ★ 116 ratings

Videos

Eurovision 2009 - Semi-final 2
Eurosong 2009 - Final

Lyrics

Slovak
English
 

Leť tmou

Cítim chladné, tiene zradné
Túžbou planie čo je na dne
Prázdno v duši, to sa stáva
Horkú príchuť temno máva

My musíme vyjsť z tieňov, nástrah a slov
Srdce daj, nezúfaj, a leť tmou

Tiež to cítim, tiež sa bojím
Sen sa chveje strachom mojim
Chvíľa straty, chvíľa strachu
Keď sa nádej váľa v prachu

My musíme vyjsť z tieňov nástrah a slov
Srdce daj, nezúfaj, a leť tmou
My musíme vyjsť z tieňov nástrah a slov
Srdce daj, nezúfaj, a leť tmou

Ale kam?
Neviem v tejto chvíli každý raz sa zmýli
Ticho vo mne šepká: nezostávaj sám

Tiež to cítim, tiež sa bojím
Nezostávaj sám

Keď sa blíži odpustenie
Mraky obáv odoženie
Nezablúdiš, si si istý
Keď ťa niekto pevne istí

Bože nech nás tvoj hlas
Vedie temnotou v nás
Daj nám dar, zázrak sprav, lásku vráť
Láska, prosím

Láska, prosím, nech nás tvoj hlas
Vedie temnotou v nás
Daj nám dar, zázrak sprav, stoj pri nás

Láska, prosím, nech nás tvoj hlas
Vedie temnotou v nás
Daj nám dar, zázrak sprаv, stoj pri nás
Láѕku chráň

Fly through the darkness

I feel cold, deceitful shadows
The desire sparked at the bottom
A void in the soul becoming
A taste of bitter, a taste of dark

We must come out of the shadows, intrigues and words
Give your heart, don't despair, and fly through the darkness

I also feel it, I am also afraid
The dream is trembling with my fear
Moments of loss, moments of fear
When hopes roll in dust

We have to come out of the shadows, of intrigues and words
Give your heart, don't despair, and fly through the darkness
We have to come out of the shadows, of intrigues and words
Give your heart, don't despair, and fly through the darkness

But where to?
I don't know, at this moment, every instance is a mistake
Silence whispers in me: don't stay alone

I also feel it, I am also afraid
Don't stay alone

As forgiveness approaches
Clouds embrace the return
Do not stray, you're the same
Even if someone breaks you

Lord, may Your voice lead us
Through the darkness in us
Give us a gift, work a wonder, return love
Love, please

Love, please, may your voice lead us
Through the darkness in us
Give us a gift, work a wonder, stand by us

Love, please, may your voice lead us
Through the darkness in us
Give us a gift, work a wonder, stаnd by uѕ
Keep the love

Slovakia 2009

Artists
Kamil Mikulčík & Nela Pocisková
Title
Leť Tmou
Event
Eurovision Song Contest 2009 Moscow

ARTISTS

  • Kamil Mikulčík
  • Nela Pocisková

BACKINGS

  • Jan Pospíšil
  • Rastislav Dubovský

COMPOSER

  • Rastislav Dubovský

LYRICISTS

  • Anna Žigová
  • Petronela Kolevská

SPOKESPERSON

COMMENTATOR

Eurovision News