EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Melodi Grand Prix 2024:
Gothminister - "We Come Alive"

4.1 stars ★ 1928 ratings

Videos

Melodi Grand Prix 2024 - Final
Melodi Grand Prix 2024 - Heat 1
Music video
Audio

Results

Lyrics: We Come Alive

English
 

We Come Alive

The end
The end
We come alive
The end
You will be one of us all in the end

We come alive
We crawl around your houses
We come alive
We live under your bed
We come alive
And then we will control you
You will be one of us all in the end

We come alive
We crawl around your houses
We come alive
We live under your bed
We come alive
And then we will control you
You will be one of us all in the end

We come alive
Darker than before
We come alive
The black mass is here
We come alive
Lock up all your doors
When we are here
The end is near

We come alive
We crawl around your houses
We come alive
We live under your bed
We come alive
And then we will control you
You will be one of us all in the end

We come alive
We crawl around your houses
We come alive
We live under your bed
We come alive
And then we will control you
You will be one of us all in the end

The end
The end
We come alive
The end
You will be one of us all in the end

The end
The end
We come alive
The end
You will be one of us all in the end

We crawl around your houses
We come alive
We live under your bed
We come alive
And then we will control you
You will be one of us all in the end

We come alive
We crawl around your houses
We come alive
We live under your bed
We come alive
And then we will control you
You will be one of us all in the end

We come alive
We crawl around your houses
We come alive
We live under your bed
We come alive
And then we will control you
You will be one of uѕ аll in the end

Мы оживаем

Конец
Конец
Мы оживаем
Конец
В конце концов ты станешь одним из нас

Мы оживаем
Мы ползаем по вашим домам
Мы оживаем
Мы живем под твоей кроватью
Мы оживаем
И тогда мы будем контролировать тебя
В конце концов ты станешь одним из нас

Мы оживаем
Мы ползаем по вашим домам
Мы оживаем
Мы живем под твоей кроватью
Мы оживаем
И тогда мы будем контролировать тебя
В конце концов ты станешь одним из нас

Мы оживаем
Темнее, чем раньше
Мы оживаем
Черная месса здесь
Мы оживаем
Запри все свои двери
Когда мы здесь
Конец близок

Мы оживаем
Мы ползаем по вашим домам
Мы оживаем
Мы живем под твоей кроватью
Мы оживаем
И тогда мы будем контролировать тебя
В конце концов ты станешь одним из нас

Мы оживаем
Мы ползаем по вашим домам
Мы оживаем
Мы живем под твоей кроватью
Мы оживаем
И тогда мы будем контролировать тебя
В конце концов ты станешь одним из нас

Конец
Конец
Мы оживаем
Конец
В конце концов ты станешь одним из нас

Конец
Конец
Мы оживаем
Конец
В конце концов ты станешь одним из нас

Мы ползаем по вашим домам
Мы оживаем
Мы живем под твоей кроватью
Мы оживаем
И тогда мы будем контролировать тебя
В конце концов ты станешь одним из нас

Мы оживаем
Мы ползаем по вашим домам
Мы оживаем
Мы живем под твоей кроватью
Мы оживаем
И тогда мы будем контролировать тебя
В конце концов ты будешь одним из нас

Мы оживаем
Мы ползаем по вашим домам
Мы оживаем
Мы живем под твоей кроватью
Мы оживаем
И тогда мы будем контролировать тебя
В конце концов ты будешь одним из нас

Ożywamy

Koniec
Koniec
Ożywamy
Koniec
Na końcu będziesz jednym z nas

Ożywamy
Pełzamy po waszych domach
Ożywamy
Żyjemy pod waszymi łóżkami
Ożywamy
Przejmiemy nad Tobą kontrolę
Na końcu będziesz jednym z nas

Ożywamy
Pełzamy po waszych domach
Ożywamy
Żyjemy pod waszymi łóżkami
Ożywamy
Przejmiemy nad Tobą kontrolę
Na końcu będziesz jednym z nas

Ożywamy
Mroczniejsi niż wcześniej
Ożywamy
Czarny tłum już tu jest
Ożywamy
Zakluczcie wszystkie swoje drzwi
Gdy tu jesteśmy
Koniec jest blisko

Ożywamy
Pełzamy po waszych domach
Ożywamy
Żyjemy pod waszymi łóżkami
Ożywamy
Przejmiemy nad Tobą kontrolę
Na końcu będziesz jednym z nas

Ożywamy
Pełzamy po waszych domach
Ożywamy
Żyjemy pod waszymi łóżkami
Ożywamy
Przejmiemy nad Tobą kontrolę
Na końcu będziesz jednym z nas

Koniec
Koniec
Ożywamy
Koniec
Na końcu będziesz jednym z nas

Koniec
Koniec
Ożywamy
Koniec
Na końcu będziesz jednym z nas

Pełzamy po waszych domach
Ożywamy
Żyjemy pod waszymi łóżkami
Ożywamy
Przejmiemy nad Tobą kontrolę
Na końcu będziesz jednym z nas

Ożywamy
Pełzamy po waszych domach
Ożywamy
Żyjemy pod waszymi łóżkami
Ożywamy
Przejmiemy nad Tobą kontrolę
Na końcu będziesz jednym z nas

Ożywamy
Pełzamy po waszych domach
Ożywamy
Żyjemy pod waszymi łóżkami
Ożywamy
Przejmiemy nad Tobą kontrolę
Na końcu będziesz jednym z nаѕ

Artist/group (stage name)Gothminister
ArtistBjørn Alexander Brem
TitleWe Come Alive
SongwriterBjørn Alexander Brem
LanguageEnglish

Eurovision News