EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Benidorm Fest 2022:
Tanxugueiras - "Terra"

4.8 stars ★ 3593 ratings

Videos

Benidorm Fest 2022 - Final
Lyrics video
Benidorm Fest 2022 - Semi-final 1

Results

Lyrics: Terra

Galician, Basque, Catalan, Asturian & Spanish
 

Terra

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá

Esta noite hai foliada
Esta noite hai serán
Agárdoche no turreiro, compañereiriña leal
Compañereiriña leal, compañereiriña leal
Esta noite hai foliada
Para cantar veño eu coa pandereita na man
Aturuxa canda min, que nos escoiten berrar
Que nos escoiten berrar
Que nos escoiten berrar
Coa pandereita na man

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
Non hai fronteiras

Canta ti, cantarei eu
Co xeito das nosas nais
Festexarémos a vida da xente que está a bailar
Da xente que está a bailar
Da xente que está a bailar
Co xeito das nosas mans

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
Ez dago mugarik

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
No hi ha fronteres

Aí veñen, aí veñen, veñen pra quedar
Esas bravas gorxas de fondo cantar
De fondo cantar, de fondo cantar
Aí veñen, aí veñen, veñen pra quedar

Veñen pra quedar, veñen pra quedar, veñen pra quedar
Veñen pra quedar, veñen pra quedar, veñen pra quedar
Pra quedar, pra quedar
Veñen pra quedar, veñen pra quedar, veñen pra quedar

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
Nun hai fronteres

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
No hay fronterаѕ

Earth

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá

Tonight there is a party
Tonight there is an open-air dance
I wait for you on the dance floor, my loyal companion, my loyal companion, my loyal companion
Tonight there is a party
To sing I come
With the tambourine in the hand, shout with me
Let them hear us shouting
Let them hear us shouting
With the tambourine in the hand

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
There are no borders

Sing, I'll sing too
With our mothers' ability
We will celebrate the lives of the dancing people
Of all the people that are dancing
Of all the people that are dancing
With our hands' ability

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
There are no borders

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
There are no borders

Here they come, here they come, they come to stay
Those brave voices with deep singing
With a deep singing, with a deep singing
Here they come, here they come, they come to stay

They come to stay, they come to stay, they come to stay
They come to stay, they come to stay, they come to stay
To stay, to stay
They come to stay, they come to stay, they come to stay

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
There are no borders

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
There аre no borderѕ

Tierra

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá

Esta noche hay fiesta
Esta noche hay verbena
Te espero en la pista, compañerita leal
Compañerita leal, compañerita leal
Esta noche hay fiesta
Para cantar vengo yo, con la pandereta en la mano
Aturuxa conmigo, que nos escuchen gritar
Que nos escuchen gritar
Que nos escuchen gritar
Con la pandereta en la mano

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
Non hai fronteiras

Canta tú, cantaré yo
Con el arte de nuestras madres
Festejaremos la vida de la gente que está bailando
De la gente que está bailando
De la gente que está bailando
Con el arte de nuestras madres

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
Ez dago mugarik

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
No hi ha fronteres

Ahí vienen, ahí vienen, vienen para quedarse
Esas voces valientes de hondo cantar
De hondo cantar, de hondo cantar
Ahí vienen, ahí vienen, vienen para quedarse

Vienen para quedarse, vienen para quedarse, vienen para quedarse
Vienen para quedarse, vienen para quedarse, vienen para quedarse
Para quedarse, para quedarse
Vienen para quedarse, vienen para quedarse, vienen para quedarse

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
Nun hai fronteiras

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
No hay fronterаѕ

Erde

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá

Heute Nacht gibt es Laub
Heute Abend wird es Abend
Ich warte im Turm auf dich, treuer Begleiter
Treuer Begleiter, treuer Begleiter
Heute Nacht gibt es Laub
Zum Singen komme ich mit dem Tamburin in der Hand
Mit mir, die uns schreien hören
Lass sie uns schreien hören
Lass sie uns schreien hören
Mit dem Tamburin in der Hand

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
Es gibt keine Grenzen

Sing mir, ich werde singen
Wie unsere Mütter
Wir werden das Leben der tanzenden Menschen feiern
Von den Leuten, die tanzen
Von den Leuten, die tanzen
Mit der Art unserer Hände

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
Es gibt keine Grenzen

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
Es gibt keine Grenzen

Da kommen sie, da kommen sie, sie kommen um zu bleiben
Diese tapferen Hintergrundkehlen singen
Im Hintergrund singen, im Hintergrund singen
Da kommen sie, da kommen sie, sie kommen um zu bleiben

Sie kommen um zu bleiben, sie kommen um zu bleiben, sie kommen um zu bleiben
Sie kommen um zu bleiben, sie kommen um zu bleiben, sie kommen um zu bleiben
Bleiben, bleiben
Sie kommen um zu bleiben, sie kommen um zu bleiben, sie kommen um zu bleiben

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá
Es gibt keine Grenzen

Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralalá, Ailaralalala
Ailaralalá, Ailaralala
Ailaralаlá
Eѕ gibt keine Grenzen

Artist/group (stage name)Tanxugueiras
ArtistsAida Tarrio, Sabela Maneiro, Olaia Maneiro
TitleTerra
Title (English)Earth
SongwritersAida Tarrío Torrado, Iago Pico Freire, Olaia Maneiro Argibay, Sabela Maneiro Argibay
LanguagesGalician, Basque, Catalan, Asturian, Spanish

Eurovision News