EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Benidorm Fest 2024:
St. Pedro - "Dos Extraños (Cuarteto de Cuerda)"

4.3 stars ★ 3171 ratings

Videos

Benidorm Fest 2024 - Final
Music video
Benidorm Fest 2024 - Semi-final 2
Visualizer
Audio

Results

Lyrics: Dos Extraños (Cuarteto de Cuerda)

Spanish
 

Dos Extraños (Cuarteto de Cuerda)

Prometía tan bonito cuando nos conocimos
Inventamos una historia y la creímos
Pasaron años, nos quisimos
Nos hicimos tanto daño
Que ahora somos dos extraños

Ahora somos dos extraños
Nos quisimos, también nos hicimos daño
Los lenguajes que inventamos, los momentos que creamos, olvidados
Porque somos dos extraños

Aunque lo intentamos todo, lo nuestro no estaba escrito
Las caricias se perdieron entre gritos
Ningún "te amo" lo fingimos
Recordar lo que un día fuimos
Me hace daño
Porque ahora somos dos extraños

Ahora somos dos extraños
Nos quisimos, también nos hicimos daño
Los lenguajes que inventamos, los momentos que creamos, olvidados
Porque somos dos extraños

Amor, se rompió mi corazón
Nos hicimos tanto daño
Que aunque sí te extraño
Esto no tiene solución
No

Amor, amor, amor, amor, se rompió mi corazón
Nos hicimos tanto daño
Que aunque sí te extrаño
Esto no tiene solución
Esto no tiene, esto no tiene ѕolución

Two Strangers (String Quartet)

Our love was so promising when we met
We made up a story and believed it
The years went by, we loved each other
We hurt each other so much
That now we are two strangers

Now we are two strangers
We loved each other, we also hurt each other
The languages we invented, the moments we created, all forgotten
Because we are two strangers

Although we tried it all, we were not meant to be
The caresses got lost between screams
No "I love you" was fake
Remembering what we once were
Hurts me
Because now we are two strangers

Now we are two strangers
We loved each other, we also hurt each other
The languages we invented, the moments we created, all forgotten
Because we are two strangers

My love, my heart broke
We hurt each other so much
That, even if I do miss you
There is no fixing this
No

My love, my love, my love, my love, my heart broke
We hurt each other so much
Thаt, even if I do miss you
There is no fixing this
There is no, there is no fixing thiѕ

Два Незнаёмца (Струнны квартэт)

Наша каханне так прыгожа абяцала, калі мы сустрэліся
Мы выдумалі гісторыю і паверылі ў яе
Мінулі гады, мы кахалі адзін аднаго
Мы паранілі сябе так моцна
Што зараз мы двое незнаёмцаў

Цяпер мы двое незнаёмцаў
Мы кахалі адзін аднаго, але мы і прычынялі боль адзін аднаму
Мовы, якія мы вынайшлі, моманты, якія мы стварылі, усё цяпер забыта
Таму што мы двое незнаёмцаў


Ласкі згубіліся ў крыках
Няма «я цябе кахаю», было няпраўдай
Успамінаючы, кім мы калісьці былі
Я прычыняю сабе боль
Таму што зараз мы двое незнаёмцаў

Цяпер мы двое незнаёмцаў
Мы кахалі адзін аднаго, але мы і прычынялі боль адзін аднаму
Мовы, якія мы вынайшлі, моманты, якія мы стварылі, усё цяпер забыта
Таму што мы двое незнаёмцаў

Маё каханне, маё сэрца разбіта
Мы прычынілі так шмат болю адзін аднаму
Што, нават калі я па табе сумую
У гэтага няма рашэння
Не

Маё каханне, каханне, каханне, каханне, маё сэрца разбіта
Мы прычынілі так шмат болю адзін аднаму
Што, нават калі я па табе сумую
У гэтага няма рашэння
У гэтага няма, у гэтага няма рашэння

Kaksi Tuntematonta (Jousikvartetti)

Rakkautemme oli niin lupaava, kun tapasimme
Teimme tarinan ja uskoimme siihen
Vuodet vierivät, rakastimme toisiamme
Satutimme toisiamme niin paljon
Joten nyt olemme kaksi tuntematonta

Nyt olemme kaksi tuntematonta
Rakastimme mutta myös satutimme toisiamme
Kieli, jonka keksimme, hetket, jotka loimme, kaikki unohdettuina
Koska olemme kaksi tuntematonta

Vaikka yritimme kaikkemme, emme olleet luodut toisillemme
Hyväilyt katosivat huutamisien väleihin
Mikään "Olet rakas" ei ollut huijausta
Muistellen, mitä me joskus oltiin
Satuttaa minua
Koska nyt olemme kaksi tuntematonta

Nyt olemme kaksi tuntematonta
Rakastimme mutta myös satutimme toisiamme
Kieli, jonka keksimme, hetket, jotka loimme, kaikki unohdettuina
Koska olemme kaksi tuntematonta

Rakas, sydämeni murtui
Satutimme toisiamme niin paljon
Joten vaikka ikävöin sinua
Ei ole mitään tehtävissä
Ei

Rakas, rakas, rakas, rakas, sydämeni murtui
Satutimme toisiamme niin paljon
Joten vaikka ikävöin sinuа
Ei ole mitään tehtävissä
Ei ole mitään, ei ole mitään tehtävisѕä

Два Незнакомца (Струнный квартет)

Наша любовь так красиво обещала, когда мы встретились
Мы выдумали историю и поверили в неё
Прошли годы, мы любили друг друга
Мы ранили себя так сильно
Что теперь мы двое незнакомцев

Теперь мы двое незнакомцев
Мы любили друг друга, но мы и причиняли боль друг другу
Языки, которые мы изобрели, моменты, которые мы создали, всё ныне забыто
Потому что мы двое незнакомцев


Ласки потерялись в криках
Нет «я тебя люблю», было неправдой
Вспоминая, кем мы когда-то были
Я причиняю себе боль
Потому что теперь мы двое незнакомцев

Теперь мы двое незнакомцев
Мы любили друг друга, но мы и причиняли боль друг другу
Языки, которые мы изобрели, моменты, которые мы создали, всё ныне забыто
Потому что мы двое незнакомцев

Моя любовь, моё сердце разбито
Мы причинили так много боли друг другу
Что, даже если я по тебе скучаю
У этого нет решения
Нет

Моя любовь, любовь, любовь, любовь, моё сердце разбито
Мы причинили так много боли друг другу
Что, даже если я по тебе скучаю
У этого нет решения
У этого нет, у этого нет решения

Två främlingar (strängkvartett)

Vilken skönhet som utlovades när vi möttes
Vi hittade på en saga och trodde på den
Åren gick, vi älskade varann
Vi skadade varann så mycket
Att vi nu är två främlingar

Nu är vi två främlingar
Vi älskade varann, men vi skadade också varann
Språken vi hittade på, ögonblicken vi skapade, glömda
För att vi är två främlingar

Trots att vi prövat allt ska det inte vara vi
Kramarna försvann ibland skrik
Inget "jag älskar dig" hittade vi på
Att minnas att vi en gång var
Gör ont
För nu är vi två främlingar

Nu är vi två främlingar
Vi älskade varann, men vi skadade också varann
Språken vi hittade på, ögonblicken vi skapade, glömda
För att vi är två främlingar

Älskade, mitt hjärta brast
Vi skadade varann så mycket
Att även om jag saknar dig
Finns det ingen lösning för det här
Nej

Älskade, älskade, älskade, älskade, mitt hjärta brast
Vi skadade varann så mycket
Att även om jag saknаr dig
Finns det ingen lösning för det här
För det här, för det här finns det ingen löѕning

Artist/group (stage name)St. Pedro
ArtistPedro Hernández Herrera
TitleDos Extraños (Cuarteto de Cuerda)
Title (English)Two Strangers (String Quartet)
SongwritersIoné de la Cruz, Nelson Hernández López, Pedro Hernández Herrera
LanguageSpanish

Eurovision News