EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Melodifestivalen 2023:
Emil Henrohn - "Mera mera mera"

3.1 stars ★ 233 ratings

Videos

Melodifestivalen 2023 - Heat 4
Lyrics video

Result

Lyrics: Mera mera mera

Swedish & English
English
 

Mera mera mera

Jag är som månens ljus i natten, stjärnor som glittrar
Och mina andetag får luften här att vibrera

Jag är fylld av en lust och längtan
Större än en hel ocean
Glöm att jag sitter här och väntar
Jag har inget tålamod kvar

Jag vill ha mer av allt
Jag vill inte gå hem
Vill inte sova nu
Jag kan göra det sen
Jag vill ha pink champagne
Fyll upp glaset igen
Så ge mig
Mera mera mera
Mera mera mera

Come give me more
Och ge mig lite till
Glöm bort igår
Betyder ingenting
Vill bara dansa
Natten lång till "Gimme Gimme"
Mera mera mera
Mera mera mera

Vi skapar nya minnen som vi aldrig ska glömma
Jag vill att världen ska se ut som i mina drömmar

Jag är fylld av en lust och längtan
Större än en hel ocean
Glöm att jag sitter här och väntar
Jag har inget tålamod kvar

Jag vill ha mer av allt
Jag vill inte gå hem
Vill inte sova nu
Jag kan göra det sen
Jag vill ha pink champagne
Fyll upp glaset igen
Så ge mig
Mera mera mera
Mera mera mera

Come give me more
Och ge mig lite till
Glöm bort igår
Betyder ingenting
Vill bara dansa
Natten lång till "Gimme Gimme"
Mera mera mera
Mera mera mera

Jag är fylld av en lust och längtan
Glöm att jag sitter här och väntar
Jag har inget tålamod kvar

Jag vill ha mer av allt
Jag vill inte gå hem
Vill inte sova nu
Jag kan göra det sen
Jag vill ha pink champagne
Fyll upp glaset igen
Så ge mig
Mera mera mera
Mera mera mera

Come give me more
Och ge mig lite till
Glöm bort igår
Betyder ingenting
Vill bara danѕa
Natten lång till "Gimme Gimme"
Mera mera mera
Mera mera mera

Så ge mig
Mera mera merа

More more more

I'm like the light of the moon in the night, stars glittering
And my breaths make the air vibrate

I'm filled with lust and longing
Larger than an entire ocean
Forget me sitting here and waiting
I don't have any patience left

I want more of everything
I don't wanna go home
Don't wanna sleep now
I can do that later
I want pink champagne
Fill my glass again
So give me
More more more
More more more

Come give me more
And give me some more
Forget yesterday
Doesn't mean anything
Just wanna dance
All night long to "Gimme Gimme"
More more more
More more more

We make new memories we'll never forget
I want the world to look like in my dreams

I'm filled with lust and longing
Larger than an entire ocean
Forget me sitting here and waiting
I don't have any patience left

I want more of everything
I don't wanna go home
Don't wanna sleep now
I can do that later
I want pink champagne
Fill my glass again
So give me
More more more
More more more

Come give me more
And give me some more
Forget yesterday
Doesn't mean anything
Just wanna dance
All night long to "Gimme Gimme"
More more more
More more more

I'm filled with lust and longing
Forget me sitting here and waiting
I don't have any patience left

I want more of everything
I don't wanna go home
Don't wanna sleep now
I can do that later
I want pink champagne
Fill my glass again
So give me
More more more
More more more

Come give me more
And give me some more
Forget yesterday
Doesn't mean anything
Juѕt wanna dаnce
All night long to "Gimme Gimme"
More more more
More more more

So give me
More more more

Artist/group (stage name)Emil Henrohn
ArtistEmil Henrohn
TitleMera mera mera
Title (English)More more more
SongwritersEmil Henrohn, Jakob Redtzer, Ji Nilsson, Marlene Strand
LanguagesSwedish, English

Eurovision News