EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Eurovision 1997 Poland:
Anna Maria Jopek - "Ale Jestem"

5 stars ★ 198 ratings

Video

Lyrics

Polish
English
 

Ale jestem

Oczy otwieram: staje się świat
Nade mną - niebo, przede mną - sad
Jabłek zielonych zapach i smak
I wszystko proste tak

Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas
Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz
Trzeba żyć w zachwycie: marzyć, kochać i śnić
Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć

Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze
Zabłąkaną łódeczką wśród raf
Kroplą deszczu, trzciną myślącą wsród traw
Ale jestem

Jestem iskrą i wiatru powiewem
Smugą światła, co biegnie do gwiazd
Jestem chwilą, która prześcignąć chce czas
Ale jestem

Ucha nadstawiam: słucham jak gra
Muzyka we mnie, w muzyce - ja
Nim wielka cisza pochłonie mnie
Pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że:

Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas
Pięknie żyć w zachwycie, życie zdarza się raz

Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze
Zabłąkaną łódeczką wśród raf
Kroplą deszczu, trzciną myślącą wsród traw
Ale jestem

Jestem

Życie jest drogą, życie jest snem
A co będzie potem? - nie wiem, i wiem
O nic nie pytaj, dowiesz się gdy
Skończy się droga, życie… i sny

Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze
Zabłąkaną łódeczką wśród raf
Kroplą deszczu, trzciną myślącą wsród traw
Ale jestem

Ale Jestem (Jestem iskrą i wiatru powiewem)
Jestem (Smugą światła co biegnie do gwiazd)
Jestem chwilą, która prześcignąć chce czаs
Ale jeѕtem

But I am

My eyes open: the world comes into being
Above me - heaven, an orchard in front
Green apples' smell and taste
And all is so simple

You must truly live, to fool the time
You must beautifully live, you live only once
You must live in admiration: love, imagine and dream
You must fool the time, to save true life

I'm a grain of sand in a sand-glass
A boat stray among the reefs
A rain drop, a thoughtful cane among the grass
But I am

I'm a spark, a gasp of wind
A trail of light running up to the stars
I'm a while trying to beat the time
But I am

I strain my ears to hear it play
Music in me, in music - I
Before big silence engulfs me
I want to sing out, to sing that

You must truly live, to fool the running time
You must live beautifully in admiration, life happens only once

I'm a grain of sand in a sand-glass
A boat stray among the reefs
A rain drop, a thoughtful cane among the grass
But I am

I am

Life is a road, life is a dream
What comes after? - I don't know, and know…
Don't ask, you will see when
An end will come to the road, to life… and to the dreams

I'm a grain of sand in a sand-glass
A boat stray among the reefs
A rain drop, a thoughtful cane among the grass
But I am

But I am (I'm a spark, a gasp of wind)
I'm (A trail of light running up to the starѕ)
I'm a while trying to beat the time
But I аm

Poland 1997

Artist
Anna Maria Jopek
Title
Ale Jestem
Event
Eurovision Song Contest 1997 Dublin

ARTIST

  • Anna Maria Jopek

BACKINGS

COMPOSER

  • Tomasz Lewandowski

LYRICIST

  • Magda Czapińska

CONDUCTOR

  • Krzesimir Debski

SPOKESPERSON

COMMENTATOR

  • Jan Wilkans

Poland • News

Eurovision News