EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Supernova 2018:
Madara - "Esamība"

4 stars ★ 34 ratings

Videos

Supernova 2018 - Final
Supernova 2018 - Semi-final 2

Results

Lyrics: Esamība

Latvian
English
 

Esamība

Kad ielūkojies sevī, savā būtībā
Atrodi mieru savā esamībā
Nav nozīmes slēpties no tā, kas tevī mīt
Jo, pasaulīt, izrādās
Ka tur tava laime mīt

Kad piemirstas "kādēļ", kad piemirstas "kur"
Kad piemirstas viss, kur doties?
Aizver acis un patveries savā klusumā

Aiz mākoņainām gubām un skrienošām domām
Gaiši zilā debess spīd, lai saule vai lietus līst
Bet kad tevi rauj, rauj projām
Parauj sevi atpakaļ
Tā tava dzīve, tava, tava brīvība

Kad piemirstas "kādēļ", kad piemirstas "kur"
Kad piemirstas viss, kur doties?
Aizver acis un patveries savā klusumā

Kad piemirstas "kādēļ", kad piemirstas "kur"
Kad piemirstas viss, kur doties?
Aizver acis un patveries savā klusumā

Tā tava dzīve, tava dāvana, tava diena
Tava elpa, tava būtība, tava esamība

Tā tava dzīve, tava, tava dāvana
Tava elpa, tava būtība, tava eѕamībа

Existence

When you look into yourself, into your essence
Find peace in your being
There's no point in hiding from what's inside you
Because, world, it turns out
That is where your happiness resides

When you forget "why", when you forget "where"
When you forget everything, where to go?
Close your eyes and take refuge in your silence

Behind cloudy clouds and racing thoughts
The light blue sky shines, let the sun shine or rain
But when they pull you, they pull you away
Pull yourself back
It's your life, your, your freedom

When you forget "why", when you forget "where"
When you forget everything, where to go?
Close your eyes and take refuge in your silence

When you forget "why", when you forget "where"
When you forget everything, where to go?
Close your eyes and take refuge in your silence

It's your life, your gift, your day
Your breath, your essence, your existence

It's your life, your, your gift
Your breаth, your essence, your exiѕtence

Artist/group (stage name)Madara
ArtistMadara
TitleEsamība
Title (English)Existence
SongwriterMadara Fogelmane
LanguageLatvian

Eurovision News