EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 
Denmark 1957

Eurovision 1957 Denmark:
Birthe Wilke & Gustav Winckler - "Skibet Skal Sejle I Nat"

4.8 stars ★ 193 ratings

Video

Eurovision 1957

Lyrics

Danish
 

Skibet skal sejle i nat

Farvel da, min tøs, og hold dig nu kvik
Jeg tilstår, mit hjerte gi'r li'som et stik
Imens jeg kysser dig nu
Jeg elsker dig, du
Men skibet skal sejle i nat
Men skibet skal sejle i nat

Vi mødtes i sjov, vi sværmede lidt
Men det, der var letsind, blev alvor med ét
Og du blev alting for mig
Nu er der kun dig
Men skibet skal sejle i nat
Ja, skibet skal sejle i nat

Vi lægger en plan, vi drømmer en drøm
Vi kæmper os fremad trods modvind og strøm
Mod det vi ønsker så hedt
Så ser vi med ét
At skibet skal sejle i nat
Ja, skibet skal sejle i nat

Aften i nymånens tegn
To står i mørket på kaj'n
Pige og mand
Én fra sø - én fra land
Alting er sagt, nu står de der kun
I tavshed
Til sidst siger hun:

Farvel da, min ven, pas godt på dig selv
Jeg syn's, du har været så fin og reel
Og jeg vil være dig tro
Mit liv blev os to
Men skibet skal sejle i nat
Men skibet skal sejle i nat

Endskønt jeg er din, med sjæl og med krop
Og nu kan jeg larme og sætte mig op
Mod det, jeg ved, der skal ske
Og græde og be'
For skibet skal sejle i nat
Ja, skibet skal sejle i nat

På én gang går verden i stå
Man hører signalklokken slå
Ens håb ligger knust, hvert eneste et
Vi menn'sker bestemmer så lidt

Den lykke, vi tror er fast og solid
Den er kun på landlov på ubestemt tid
For alt, vi ejer, skal bort
Vi tror, det er vort
Men skibet skal sejle i nat
Ja, skibet skal ѕejle i nаt

The ship is leaving tonight

Goodbye then, my lass, stay well
I confess, my heart gives kind of a twinge
While I'm kissing you now
I love you
But the ship is leaving tonight
But the ship is leaving tonight

We met in fun, we courted a little
But what was carelessness, suddenly became serious
And you became everything to me
Now there's only you
But the ship is leaving tonight
Yes, the ship is leaving tonight

We're making a plan, we're dreaming a dream
We're fighting forward, despite head wind and current
Towards what we want so badly
Then suddenly we see
That the ship is leaving tonight
Yes, the ship is leaving tonight

Evening in the sign of the new moon
Two standing in the dark on the quay
Girl and man
One from the sea, one from land
Everything is said, now they're just standing there
In silence
Finally she says:

Goodbye then, my friend, take care of yourself
I think, you've been so nice and fair
And I'll be faithful to you
My life became the two of us
But the ship is leaving tonight
But the ship is leaving tonight

Although I'm yours, with mind and body
And now I can make a fuss and resist
Against what I know will happen
And cry and beg
For the ship is leaving tonight
Yes, the ship is leaving tonight

Suddenly the world stops
You hear the signal bell sounding
Your hopes lie broken, every single one
We humans mean so little

The happiness, we think is firm and solid
It's only on an indefinite shore leave
For everything, we own, must go
We think, it is ours
But the ship is leaving tonight
Yes, the ship iѕ leаving tonight

Корабль отплывает сегодня вечером

Прощай, моя девочка, и не теряй рассудка
Признаюсь, мое сердце словно пронзило
Пока я целую тебя
Я люблю тебя, тебя
Но корабль отплывает сегодня вечером
Но корабль отплывает сегодня вечером

Мы встретились просто так, у нас была небольшая влюбленность
Но то, что было легкомысленным, вдруг стало серьезным
И ты стала для меня всем
Теперь есть только ты
Но корабль отплывает сегодня вечером
Да, корабль отплывает сегодня вечером

Мы строим план, мы мечтаем о мечте
Мы плывем вперед, несмотря на ветра и течения
К тому, чего мы так сильно хотим
И вдруг мы понимаем
Что корабль отплывает сегодня вечером
Да, корабль отплывает сегодня вечером

Вечером в новолуние
Двое стоят в темноте на набережной
Девушка и мужчина
Один с моря, другая с суши
Всё сказано, теперь они просто стоят
В молчании
Наконец она говорит:

Прощай, мой друг, береги себя
Мне кажется, ты был таким прекрасным и настоящим
И я буду верна тебе
Моя жизнь стала для нас двоих
Но корабль отплывает сегодня вечером
Но корабль отплывает сегодня вечером

Хотя я твоя, душой и телом
И теперь я могу шуметь и стоять
Против того, что, как я знаю, произойдет
И плакать, и молиться
Ведь корабль отплывет сегодня вечером
Да, корабль отплывет сегодня вечером

И сразу весь мир замирает
Вы слышите звон сигнального колокола
Ваши надежды разбиты, все до единой
Мы, мужчины, так мало решаем

Счастье, которое кажется нам прочным и надежным
Оно лишь в бессрочном отпуске на берег
Ибо все, что нам принадлежит, исчезнет
Мы думаем, что это наше
Но корабль отплывает сегодня вечером
Да, корабль отплывает сегодня вечером

Denmark 1957

Artists
Birthe Wilke & Gustav Winckler
Title
Skibet Skal Sejle I Nat
English title
The ship is leaving tonight
Event
Eurovision Song Contest 1957 Frankfurt

ARTISTS

COMPOSER

  • Erik Fiehn

LYRICIST

  • Poul Sørensen

CONDUCTOR

SPOKESPERSON

COMMENTATOR

  • Gunnar Nu Hansen
    Real name: Gunnar Valdemar Hansen

Denmark • News

Eurovision News