MENU
 

Eurovision 1961 Norway:
Nora Brockstedt - "Sommer I Palma"


2 stars ★ 3 ratings

Lyrics

Norwegian
English
 

Sommer i Palma

Jeg ble din venn, og hvisket "chéri "
Hele ditt svar var "sí, sí "
Dønninger slår mot land, solen i brann
Sommer ved Palmas strand

Si "mon amour ", bli mon amour
Ser du palmene bever, havfugler svever
Alt i skjønn harmoni?

Si "mon amour ", bli mon amour
Hør gitarene spiller vår melodi
Nattens bønn: kom til meg, chéri

Kan ei ditt språk, det er som musikk
Men jeg forstår dine blikk
La meg da nok en gang høre dets klang
Lytte til sydens sang

Si "mon amour ", bli mon amour
Ser du palmene bever, havfugler svever
Alt i skjønn harmoni?

Bli mon amour , si "mon amour "
Hør gitarene spiller vår melodi
Nattens bønn: kom til meg, chéri

Summer in Palma

I became your friend and whispered "darling"
Your only answer was "yes, yes"
Waves beat against the shore, the sun is on fire
Summer at Palma beach

Say "my love" , be my love
Can you see the palms trembling, seabirds hovering
All in sweet harmony?

Say "my love" , be my love
Hear the guitars play our melody
The prayer of night: come to me, darling

I don't understand your language, it's like music
But I understand the looks you are sending
Let me once again hear its tone
Listen to the song of the south

Say "my love" , be my love
Can you see the palms trembling, seabirds hovering
All in sweet harmony?

Be my love , say "my love"
Hear the guitars play our melody
The prayer of night: come to me, darling

Norway 1961

ArtistNora Brockstedt
TitleSommer I Palma
English titleSummer in Palma
ComposerJan Wølner
LyricistEgil Hagen
ConductorØivind Bergh
EventEurovision Song Contest 1961 Cannes

Norway • News

Eurovision News