MENU
 

Eurovision 1996 Sweden:
One More Time - "Den Vilda"


4.5 stars ★ 8 ratings

Video

Performance

Lyrics

Swedish
English
 

Den vilda


Vintern den sänker sin slöja och bäddar in husen
Härden i värdshuset värmer och maten och krusen
Där dansar han med den vilda
De dansar som virvlar i ett vattenfall
Fyllda av stolthet och vilja
Dansar som virvlar i ett vattenfall

Men rykten i stugorna sprids
Medan snöflingor faller
Stjärnorna gnistrar mot isen som klara kristaller
Där flyr han bort med den vilda
De rusar som virvlar i ett vattenfall
Fyllda av stolthet och vilja
Rusar som virvlar i ett vattenfall

(Vilda... vilda... vilda...)

Droskan försvinner i natten
Och snön blir till drivor utmed vägens kant
Hovslagen ekar bland bergen än
Lekande sorglöst som ett vattenfall

Natten den sänker sin slöja och suddar ut spåren
Var de än är har de styrkan som forsen om våren
Där dansar han med den vilda
De dansar som virvlar i ett vattenfall
Fyllda av stolthet och vilja
Dansar som virvlar i ett vattenfall

Fyllda av stolthet och vilja
Dansar som virvlar i ett vattenfall

Oo...

The wild one


The winter is lowering its veil and is tucking in the houses
The fire in the tavern warms us and the food and the jugs
There he dances with the wild one
They are dancing like whirls in a waterfall
Filled with pride and willpower
Dancing like whirls in a waterfall

But rumours are spreading among the cottages
While snowflakes are falling
The stars are sparkling against the ice like clear crystals
There he runs away with the wild one
They are rushing like whirls in a waterfall
Filled with pride and willpower
Rushing like whirls in a waterfall

(Wild... wild... wild...)

The carriage is disappearing in the night
And the snow becomes snowdrifts along the road
The sound of hoofs are still echoing in the mountains
Playing carefreely like a waterfall

The night is lowering its veil and erasing the traces
Wherever they are, they're strong like the stream in springtime
There he dances with the wild one
They are dancing like whirls in a waterfall
Filled with pride and willpower
Dancing like whirls in a waterfall

Filled with pride and willpower
Dancing like whirls in a waterfall

Ooh...

Sweden 1996

ArtistOne More Time
TitleDen Vilda
ComposerPeter Grönvall
LyricistNanne Grönvall
ConductorAnders Berglund
EventEurovision Song Contest 1996 Oslo
 Result 1996
Place3 / 23
Points100
Running order23

Sweden • News

Eurovision News