EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Eurovision 1989 Sweden:
Tommy Nilsson - "En Dag"

4.9 stars ★ 236 ratings

Video

Eurovision 1989

Lyrics

Swedish
English
 

En dag

En dag när vindarna bär
En dag står du och jag här
En dag när drömmen når fram
När vägarna möts förstår vi varann

En dag vi alla förstår
En dag, när stillheten rår
En dag jag finner din hand
När vägarna möts förstår vi varann

Vi bär på en längtan och vandrar omkring
Vandrar men utan att se
Vad som än händer, jag kommer till dig
Stannar fast timmen är sen
Stannar fast timmen är sen

Åh… en dag när vindarna bär
En dag står du och jag här
En dag när drömmen når fram
När vägarna möts förstår vi varann

Åh… allt det vi söker, det finns här intill
Allt som vi hoppas ska ske
Åh… vad som än händer, jag kommer till dig
Stannar fast timmen är sen
Åh… stannar fast timmen är sen

Åh… en dag när vindarna bär
En dag står du och jag här

Åh… en dag
När vägarna möts förstår vi varann

En dag vi alla förstår
Åh… en dag, när stillheten rår
En dag jag finner din hand
När vägarna möts förstår vi varann

(En dag när vindarna bär)
En dag står du och jag här
En dag när drömmen når fram
När vägarna möts förѕtår vi varаnn

One day

One day, when the winds carry
One day, you and I are standing there
One day, when the dream reaches out
When our roads meet, we will understand each other

One day, we all understand
One day, when silence rules
One day, I find your hand
When our roads meet, we will understand each other

We carry a yearning, and wander around
Wander without seeing
Whatever happens, I will come to you
Stay even though it's late
Stay even though it's late

Oh… one day, when the winds carry
One day, you and I are standing there
One day, when the dream reaches out
When our roads meet, we will understand each other

Oh… everything we're looking for, is right here
Everything we hope for will happen
Oh… whatever happens, I will come to you
Stay even though it's late
Oh… stay even though it's late

Oh… one day, when the winds carry
One day, you and I are standing there

Oh… one day
When our roads meet, we will understand each other

One day, we all understand
Oh… one day, when silence rules
One day, I find your hand
When our roads meet, we will understand each other

(One day, when the winds carry)
One day, you and I are standing there
One day, when the dream reaches out
When our roads meet, we will underѕtand eаch other

Sweden 1989

Artist
Tommy Nilsson
Title
En Dag
Event
Eurovision Song Contest 1989 Lausanne

ARTIST

  • Tommy Nilsson

BACKINGS

COMPOSERS

  • Alexander Bard
  • Ola Håkansson
  • Tim Norell

LYRICISTS

  • Ola Håkansson
  • Tim Norell

CONDUCTOR

SPOKESPERSON

COMMENTATOR

  • Jacob Dahlin

Sweden • News

Eurovision News