EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Eurovision 1998 Norway:
Lars A. Fredriksen - "Alltid Sommer"

4.7 stars ★ 93 ratings

Video

Lyrics

Norwegian
English
 

Alltid sommer

Dine øyne leser jeg som en åpen bok
Ved å leve sammen leser vi ord for ord
(Det å være nær)
Det handler om mer enn hva vi to kan se
(For vi har mer)
Det vi har, er så mye mer

Alltid evig sommer, sa du
Og du kom, og du så, og du vant mitt liv
Alltid evig sommer, sa du
Hva de andre gjør nå betyr ingenting
Evig varme dager, sa du
Og rakte hendene ut og sa: Det føles ganske bra
Oh... (Alltid sommer, sa du)

Bare jeg kunne si med ord hva du er for meg
Vi lever, leker sammen, mens vi går samme vei
(Det å elske deg)
År for år, og dag for dag
(Sammen med deg)
En glede som vokser med hvert hjerteslag

Alltid evig sommer, sa du
Og du kom, og du så, og du vant mitt liv
Alltid evig sommer, sa du
Hva de andre gjør nå betyr ingenting
Evig varme dager, sa du
Og rakte hendene ut og sa: Det føles ganske bra
Oh... alltid sommer, sa du

Min ensomhet forsvant og kjærligheten vant
Så kom og la oss leve, du sa: Alltid evig sommer'

(Alltid evig sommer, sa du)
Og du kom, og du så, og du vant mitt liv
Alltid evig sommer, sa du (Alltid evig sommer)
Hva de andre gjør nå betyr ingenting
Evig varme dager, sa du
Og rakte hendene ut og sa: Det føles ganske bra
Oh... alltid sommer, sa du
(Ooh...) Alltid sommer, ѕа du

Always summer

I read your eyes like an open book
Living together we read each other word by word
(To be near you)
It's more than just the two of us can see
(Because we have more)
What we have is so much more

Always eternal summer, you said
And you came, and you saw, and you won my life
Always eternal summer, you said
What the others do now, means nothing
Forever warm days, you said
And reached out your hands and said: It feels quite good
Oh... (Always summer, you said)

If only I could find the words to tell what you mean to me
We live, play together, as we take the same road
(To love you)
Year by year, and day by day
(Together with you)
Our happiness grows with every heartbeat

Always eternal summer, you said
And you came, and you saw, and you won my life
Always eternal summer, you said
What the others do now, means nothing
Forever warm days, you said
And reached out your hands and said: It feels quite good
Oh... always summer, you said

My loneliness vanished, and love won
So come and let us live, you said: Always eternal summer

(Always eternal summer, you said)
And you came, and you saw, and you won my life
Always eternal summer, you said (Always eternal summer)
What the others do now, means nothing
Forever warm days, you said
And reached out your hands and said: It feels quite good
Oh... always summer, you said
(Ooh...) Always summer, you ѕаid

Norway 1998

Artist
Lars A. Fredriksen
Title
Alltid Sommer
English title
Always summer
Event
Eurovision Song Contest 1998 Birmingham

ARTIST

  • Lars Fredriksen

BACKING

COMPOSERS

  • David Eriksen
  • Per-Kristian Ottestad

LYRICIST

  • Linda Andernach Johansen

CONDUCTOR

SPOKESPERSON

COMMENTATOR

Norway • News

Eurovision News