EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Depi Evratesil 2018:
Gata Band - "Shogha"

3.6 stars ★ 18 ratings

Videos

Depi Evratesil 2018 - Semi-final 1
Audio

Result

Lyrics: Shogha

 

Shogha

Handery man yem yekel
Sarerits' jur yem berel
Im sirun anush yar jan
K'ez kanch'em linenk' jan-jan
Im sirun anush yar jan
K'ez kanch'em linenk' jan-jan

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Gyugh u k'aghak' harevan
Shen mna mer Yerevan
Ashkhark'um du govakan
Tesilk'ov indz sazakan

Ashkhark'um du govakan
Tesilk'ov indz sazakan

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Gishervan lusni luysn yes
Ts'erekva arev jerm yes
Manushak vard rrehan yes
Ser sirov sirekan yes

Manushak vard rrehan yes
Ser sirov sirekan yes

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh shogha yard dogha

Shogh shogha shogha shogha
Shogh shogha shushan shogha
Shogh shogha yard dogha
Shogh ѕhogha yard doghа

Artist/group (stage name)Gata Band
ArtistGata Band
TitleShogha
Title (English)Shine
SongwriterAndranik Manukyan
LanguageArmenian

Eurovision News