MENU
 

Eurovision 1959 Belgium:
Bob Benny - "Hou Toch Van Mij"


3 stars ★ 1 rating

Lyrics

Dutch
English
 

Hou toch van mij


Meer dan een rijkdom, meer dan een macht
Meer dan een roem naar trouw of naar pracht
Liefste, verlang ik naar jou

Al m'n geluk, al wat ik betracht
Ligt in jouw hand, zo blank en zo zacht
Liefste, verhoor mij toch gauw

Hou toch van mij
Zoveel als de bloem van zonneschijn houdt
Teder, omdat de zon haar ontluiken doet

Hou toch van mij
Zoveel als de ster van duisternis houdt
Eeuwig, omdat het duister haar stralen doet

Liefste, hou toch van mij
Zoveel als de vlam zich hecht aan het hout
Hevig, opdat het vuur feller laaien zou

Schenk mij je hele hart in liefd' en trouw
Hou toch van mij zoveel als ik hou van jou

Hou toch van mij
Zoveel als de bloem van zonneschijn houdt
Teder, omdat de zon haar ontluiken doet

Hou toch van mij
Zoveel als de ster van duisternis houdt
Eeuwig, omdat het duister haar stralen doet

Liefste, hou toch van mij
Zoveel als de vlam zich hecht aan het hout
Hevig, opdat het vuur feller laaien zou

Schenk mij je hele hart in liefd' en trouw
Hou toch van mij zoveel als ik hou van jou

Do love me


More than fortune, more than power
More than glory of fidelity and beauty
Darling, I long to you

All my luck, all that I foster
Lies in your hand, so white and so soft
Darling, do grant me soon

Do love me
As much as the flower loves sunshine
Tenderly, because the sun opens its petals

Do love me
As much as the star loves darkness
Eternally, because darkness makes it shine

Darling, do love me
As much as the flame clings to the wood
Intense, so the fire would blaze fiercer

Offer me whole your heart in love and faithfulness
Do love me as much as I love you

Do love me
As much as the flower loves sunshine
Tenderly, because the sun opens its petals

Do love me
As much as the star loves darkness
Eternally, because darkness makes it shine

Darling, do love me
As much as the flame clings to the wood
Intense, so the fire would blaze fiercer

Offer me whole your heart in love and faithfulness
Do love me as much as I love you

Belgium 1959

ArtistBob Benny
TitleHou Toch Van Mij
ComposerHans Flower
LyricistKe Riema
ConductorFrancis Bay
EventEurovision Song Contest 1959 Cannes

Belgium • News

Eurovision News