EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 
Belgium 1957

Eurovision 1957 Belgium:
Bobbejaan Schoepen - "Straatdeuntje"

4.1 stars ★ 79 ratings

Videos

Eurovision 1957
Audio
De T.V. Maakt Muziek

Lyrics

Dutch
 

Straatdeuntje

Langs de straten danst er een deuntje
En ik blijf even staan
Waar komt toch dat aardige deuntje
Wel zo ineens vandaan?

Het speelt in de bomen
Dartelt in de wind
Het is niet te tomen
't Wordt al gauw m'n vriend

Langs de straten zweeft er een deuntje
't Is of een zonnestraal
Doordringt met dat aardige deuntje
Tot in het kleinst portaal

Tralalala tralala tralalala…
Tralalala tralala tralalala…

Langs de straten danst er een deuntje
Het klinkt voor groot en klein
Oh, wat kan zo'n eenvoudig deuntje
Al gauw onmisbaar zijn

Het klopt op de ruiten
Vraagt: "Laat mij erin"
Ik kan het zo fluiten
't Stemt me goed gezind

Langs de straten zweeft er een deuntje
Het volgt mij overal
En ik hoop dat dit aardig deuntje
Steedѕ mijn vriend blijven zal

Tralalala tralala tralalala…
Tralalala lalala tralalalа…

Street tune

Along the streets, a tune is dancing
And for a moment I stand still
Where is that pretty tune
All of a sudden coming from?

It's playing in the trees
Frolicking in the wind
It can't be bridled
It's soon becoming my friend

Along the streets, a tune is floating
It's as if a sunbeam
Is penetrating with that pretty tune
Into the most little portal

Tralalala tralala tralalala…
Tralalala tralala tralalala…

Along the streets, a tune is dancing
It's heard by young and old
Oh, how such a simple tune
Can become indispensable so quickly

It knocks on the windows
Asks: "Let me in"
I can easily whistle it
It makes me good-humoured

Along the streets, a tune is floating
It follows me everywhere
And I hope that this pretty tune
Will alwayѕ remain my friend

Tralalala tralala tralalala…
Tralalala lalala tralalalа…

Уличная мелодия

По улицам танцует мелодия
И я останавливаюсь на мгновение
Откуда эта приятная мелодия
Откуда вдруг взялась?

Она играет на деревьях
Игривая на ветру
Ее невозможно сдержать
Скоро она станет моим другом

Мелодия плывет по улицам
Словно лучик солнца
Проникает с этой прекрасной мелодией
До самого маленького уголка

Тралалала тралалала тралалала…
Тралалала тралалала тралалала тралалала…

По улицам танцует мелодия
Она звучит для больших и маленьких
О, как такая простая мелодия может быть
Скоро станет незаменимой

Она стучится в окна
Просит: "Впустите меня"
Я могу насвистывать ее вот так
Она поднимает мне настроение

По улицам плывет мелодия
Она следует за мной повсюду
И я надеюсь, что эта приятная мелодия
Останется моим другом навсегда

Тралалала тралалала тралалала…
Тралалала лалала тралалала…

Belgium 1957

Artist
Bobbejaan Schoepen
Title
Straatdeuntje
Event
Eurovision Song Contest 1957 Frankfurt

ARTIST

  • Bobbejaan Schoepen
    Real name: Modest Schoepen

COMPOSER

  • Harry Frékin

LYRICIST

  • Eric Franssen

CONDUCTOR

SPOKESPERSON

COMMENTATORS

Belgium • News

Eurovision News