EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 
Denmark 1997

Eurovision 1997 Denmark:
Kølig Kaj - "Stemmen I Mit Liv"

4.6 stars ★ 100 ratings

Video

Performance

Lyrics

Danish
English
 

Stemmen i mit liv

"Det er Oplysningen, hallo"
"Ja, hallo, det er Kaj, ka' jeg snak' med hende den søde?"
"Hvem er den søde?"
"Ja, stemmen i mit liv"

(Jeg tænder på dig, og ka' ikk' nå dig for)
(Du' så langt fra mig)

Jeg går og føler mig lidt ensom, fordi jeg savner en
Jeg kan dele mit liv med, det er ved at være et problem
Jeg ringer til dig, men kan ikke få det sagt
Når modet det så kommer, så er røret jo lagt på

Klokken er to, jeg har prøvet flere gange
Du er ikk' og træffe, svaret er det samme
Hvorfor er du borte, når jeg er lige her?
Hvorfor er jeg ene? Jeg føler mig så sær

Jeg skyder over målet, hver gang jeg tror, jeg sigter
Føler mig så sikker, men kontakten til dig svigter
Har det ad helvede til, jeg drikker mig fuld
Alt dette for glemme dig og så din stemme

(Jeg tænder på dig, og ka' ikk' nå dig) for
(Du' så langt fra mig), du er stemmen i mit liv
(Jeg ringer til dig, bar' jeg ku' se dig) for
(Du' så langt fra mig), ja, du er stemmen i mit liv

Jeg ble' fyret fra mit job, fordi jeg ringed' i arbejdstiden
Det ku' ikke stoppe mig, jeg ville hør' dig hele tiden
Lige sid'n har min mobilregning vokset
Skylder folk penge, og mit liv er lidt kokset

Selvom jeg er artigt opvokset, ka' jeg ikk' la' vær
Telefonen er nær, nummeret giver mig ikke besvær
Med at huske, for det er bare en, en og otte
Har ikk' snakket i dag, bar' jeg ku' nå det

For først var det Molly, så var det Lone, så var det Lis
Så var det Mette, så var det Helle, så var det Kis
Men hende, jeg ville snakke med, var ikke ved røret
Havd' ringet tyve gange, tænkte løbet var kørt

For bar' et enkelt svar kunne redde min dag
Men der var ingen lyse håb, intet svar jeg vil ha'
Til sidst faldt jeg om, med min telefon i hånden
Med drømmen om dig, din stemme i ånden

(Jeg tænder på dig), yeah... (og ka' ikk' nå dig) for
(Du' så langt fra mig), du er stemmen i mit liv
(Jeg ringer til dig, bar' jeg ku' se dig) for
(Du' så langt fra mig), ja, du er stemmen i mit liv

Nå men, jeg må tage mig sammen ven
Gribe telefonen og så prøve igen
Jeg trykked' en, en, otte, ønskede, håbede
"Det er Oplysningen", og så stod jeg og måbede

"Hej, det er Kaj, du..."
"Der er i øjeblikket en kort ventetid på ca. tyve sekunder
Ventetiden er gratis"
"Jeg elsker dig"

(Jeg tænder på dig), yeah... (og ka' ikk' nå dig) for
(Du' så langt fra mig), du er stemmen i mit liv
(Jeg ringer til dig, bar' jeg ku' se dig) for
(Du' så langt fra mig), jа, du er ѕtemmen i mit liv

(Jeg tænder på dig)

The voice in my life

"It's the Inquiries, hello"
"Yes, hello, this is Kaj, can I talk to that nice girl?"
"Who's the nice girl?"
"Well, the voice in my life"

(I'm turned on by you, and can't reach you for)
(You're so far away from me)

I'm feeling a bit lonely, because I miss someone
I can share my life with, it's becoming a problem
I'm calling you, but I can't get it said
And when the courage comes, the receiver has hung up

It's two o'clock, I've tried several times
You aren't in, the answer remains the same
Why are you away, when I'm right here?
Why am I alone? I feel so strange

I overshoot the mark, every time I think I taking aim
I feel so confident, but the contact to you is failing
I feel like hell, I get drunk
All this to forget you and your voice

(I'm turned on by you, and can't reach you) for
(You're so far away from me), you're the voice in my life
(I'm calling you, I wish I could see you) for
(You're so far away from me), yes, you're the voice in my life

I got fired from my job, because I called during working hours
That couldn't stop me, I wanted to hear you all the time
Ever since my mobile 'phone bills have been growing
I owe people money, and my life's a bit of a mess

Even though I was properly raised, I can't help it
The 'phone's near, the number is no problem
To remember, it's just one, one and eight
Haven't talked to you today, I wish I had the time

At first it was Molly, then it was Lone, then it was Lis
Then it was Mette, then it was Helle, then it was Kis
But the one I wanted to talk to, wasn't around
I'd call twenty times, thought it was all over

For just one single answer, could save my day
But there were no bright hopes, not the answer I wanted
At last I keeled over, with the 'phone in my hand
With the dream of you, your voice in my mind

(I'm turned on by you), yeah... (and can't reach you) for
(You're so far away from me), you're the voice in my life
(I'm calling you, I wish I could see you) for
(You're so far away from me), yes, you're the voice in my life

Well then, I have to pull myself together, my friend
Grab the 'phone and try again
I dialed one, one, eight, wished, hoped
"It's the Inquiries", and then I stood gawping

"Hi, this is Kaj, eh..."
"At the moment there's a short wait of twenty seconds
The waiting time is free"
"I love you"

(I'm turned on by you), yeah... (and can't reach you) for
(You're so far away from me), you're the voice in my life
(I'm calling you, I wish I could see you) for
(You're so far awаy from me), yeѕ, you're the voice in my life

(I'm turned on by you)

Denmark 1997

Artist
Kølig Kaj
Title
Stemmen I Mit Liv
Event
Eurovision Song Contest 1997 Dublin

ARTIST

  • Thomas Lægård

BACKINGS

COMPOSER

LYRICIST

  • Thomas Lægård

CONDUCTOR

  • Jan Glæsel

SPOKESPERSON

COMMENTATOR

Denmark • News

Eurovision News