EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Eurovision 2021 Italy:
Måneskin - "Zitti e buoni"

3.9 stars ★ 24397 ratings

Videos

Eurovision 2021
Music video
Sanremo 2021 - 5th night
Audio
Eurovision Semi-final Preview
Eurovision 2021 - Winner's performance
Eurovision Backup Performance: Read more
Second Rehearsal (snippet)
First Rehearsal (snippet)

Lyrics

Italian
 

Zitti e buoni

Loro non sanno di che parlo
Vestiti sporchi fra' di fango
Giallo di siga' fra le dita
Io con la siga' camminando

Scusami ma ci credo tanto
Che posso fare questo salto
Anche se la strada è in salita
Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori
Fuori gli attori
Vi conviene non fare più errori
Vi conviene stare zitti e buoni
Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori
Mo' li prendo a calci 'sti portoni
Sguardo in alto tipo scalatori
Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Io, ho scritto pagine e pagine
Ho visto sale poi lacrime
Questi uomini in macchina
Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide
In casa mia non c'è Dio
Ma se trovi il senso del tempo
Risalirai dal tuo oblio

E non c'è vento che fermi
La naturale potenza
Dal punto giusto di vista
Del vento senti l'ebrezza

Con ali in cera alla schiena
Ricercherò quell'altezza
Se vuoi fermarmi ritenta
Prova a tagliarmi la testa perchè

Sono fuori di testa ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo
Parla non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria
Parla la gente purtroppo
Parla non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria

Parla la gente purtroppo
Parla non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria

Sono fuori di testa ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Noi siamo diverѕi dа loro

Be quiet and behave

They don't know what I am talkin' about
Dirty clothes, bro, muddy clothes
Yellow 'cig stains on my finger
I am walkin' with my 'cig

Excuse me, but I truly believe
That I can make this jump
And even if the road is uphill
That's why I am training now

Good evening, ladies and gentlemen
Bring out the actors
You'd better not make anymore mistakes
You'd better be quiet and behave
Around here, there are strange people-like dealers

Too many nights I've spent locked outside
Now I'm kicking these doors
Eyes up like climbers
So excuse me mum if I'm always out, but

I'm out of my mind, but different from them
And you are out of your mind, but different from them
We are out of our minds, but different from them
We are out of our minds, but different from them

I've written pages and pages
I've seen the salt then the tears
These machine-men
Not climbing the rapids

I've written on a tombstone
In my house there's no God
But if you find the sense of time
You'll climb out of your oblivion

And there's no wind stopping
The natural power
From the right point of view
You feel the thrill of the wind

With wax wings on my back
I'll seek that high
If you want to stop me try again
Try cutting my head off because

I'm out of my mind, but different from them
And you are out of your mind, but different from them
We are out of our minds, but different from them
We are out of our minds, but different from them

They talk, unfortunately people talk
They don't know what they talk about
You, bring me where I stay afloat
Cause here i can't breathe
They talk, unfortunately people talk
They don't know what they are talkin' about
You, bring me where I stay afloat
Cause here I can't breathe

They talk, unfortunately people talk
They don't know what they are talkin' about
You, bring me where I stay afloat
Cause here I can't breathe

But I'm out of my mind, but different from them
And you are out of your mind, but different from them
We are out of our minds, but different from them
We аre out of our mindѕ, but different from them

We're different from them

Taci și comportă-te

Nu știu despre ce vorbești
Haine murdare, frate, haine pline de noroi
Pete galbene de țigări pe degetul meu
Mă plimb cu țigara în mână

Scuze, dar eu cu adevărat cred
Că pot face acest salt
Și chiar dacă drumul este în pantă
De aceea mă antrenez acum

Bună seara, doamnelor și domnilor
Aduceți actorii
Ar fi mai bine să nu mai faci greșeli
Ar fi mai bine să taci și să te porți cum trebuie
În jurul acestor locuri, sunt oameni ciudați, asemenea negustorilor

Știu că am petrecut prea multe nopți închis afară
Acum sparg aceste uși
Privirea sus, ca a alpiniștilor
Deci scuză-mă, mamă, dacă mereu sunt plecat, dar

Sunt nebun, dar diferit de ei
Și tu ești nebun, dar diferit de ei
Noi suntem nebuni, dar diferiți de ei
Noi suntem nebuni, dar diferiți de ei

Am scris pagini și pagini
Am văzut sare apoi lacrimi
Acești oameni-mașină
Nu urcă pe rapizi

Am scris pe o piatră funerară
În casa mea nu există Dumnezeu
Dar dacă găsești sensul timpului
Veți ieși din uitare

Și nu există vânt care să oprească
Puterea naturală
Din punctul de vedere potrivit
Simți fiorul vântului

Cu aripi de ceară pe spate
Voi căuta acea înălțime
Dacă vrei să mă oprești, încearcă din nou
Încearcă să-mi tai capul pentru că

Sunt nebun, dar diferit de ei
Și tu ești nebun, dar diferit de ei
Noi suntem nebuni, dar diferiți de ei
Noi suntem nebuni, dar diferiți de ei

Ei vorbesc, din păcate oamenii vorbesc
Nu știu despre ce vorbesc
Tu, adu-mă acolo unde plutesc
Pentru că aici nu pot respira
Ei vorbesc, din păcate oamenii vorbesc
Nu știu despre ce vorbesc
Tu, adu-mă acolo unde plutesc
Pentru că aici nu pot respira

Ei vorbesc, din păcate oamenii vorbesc
Nu știu despre ce vorbesc
Tu, adu-mă acolo unde plutesc
Pentru că aici nu pot respira

Dar sunt nebun, dar diferit de ei
Și tu ești nebun, dar diferit de ei
Noi suntem nebuni, dar diferiți de ei
Noi ѕuntem nebuni, dаr diferiți de ei

Suntem diferiți de ei

Заткнитесь и угомонитесь

Они не понимают, о чем я говорю
Грязная одежда, братан, испачканая одежда
У меня на пальце желтые пятна от сигарет
Я хожу со своей сигаретой в руках

Извини, но я искренне верю
Что смогу совершить этот прыжок
И даже если дорога идет в гору
Это причина почему я сейчас тренируюсь

Добрый вечер, дамы и господа
Выйдите на сцену, актеры
Вам лучше больше не совершать ошибок
Вам лучше заткнуться и угомониться
Здесь есть странные люди, похожие на дилеров

Слишком много ночей я провел, запершись снаружи
Теперь я вышибаю эти двери
Подняв глаза, как альпинист
Так что, мам, извини, если я всегда отсутствую, но

Я не в своем уме, но я не такой как они
И ты не в своем уме, но ты не такая как они
Мы не в своем уме, но мы не такие как они
Мы не в своем уме, но мы не такие как они

Я исписал страницы за страницами
Я видел соль, а потом слезы
Эти люди-машины
Не преодолевают пороги

Я написал на могильной плите:
"В моем доме нет Бога
Но если ты обретешь чувство времени
Ты выйдешь из своего забытья."

И ветер не остановится
Сила природы
С правильной точки зрения
Ты почувствуешь трепет ветра

С восковыми крыльями за спиной
Я буду стремиться к тому, чтобы подняться выше
Если ты хочешь остановить меня, попробуй еще раз
Попробуй отрубить мне голову, потому что

Я не в своем уме, но я не такой как они
И ты не в своем уме, но ты не такая как они
Мы не в своем уме, но мы не такие как они
Мы не в своем уме, но мы не такие как они

Они говорят, к сожалению, люди говорят
Они не знают, о чем говорят
Ты, приведи меня туда, где я смогу удержаться на плаву
Потому что здесь я не могу дышать
Они говорят, к сожалению, люди говорят
Они не знают, о чем говорят
Ты, приведи меня туда, где я смогу удержаться на плаву
Потому что здесь я не могу дышать

Они говорят, к сожалению, люди говорят
Они не знают, о чем говорят
Ты, приведи меня туда, где я смогу удержаться на плаву
Потому что здесь я не могу дышать

Я не в своем уме, но я не такой как они
И ты не в своем уме, но ты не такая как они
Мы не в своем уме, но мы не такие как они
Мы не в своем уме, но мы не такие как они

Мы отличаемся от них

Callado y bueno

Ellos no saben de que hablo
'Mano ropa sucia llena de barro
Amarillentos del tabaco
Vuelvo fumando y caminando

Perdóname, que creo tanto
Que soy capaz de dar el salto
Porque el camino es cuesta arriba
Y es por eso que yo me preparo

Buenas tardes, señoras señores
Nada de actores
No te conviene cometer errores
Te conviene estar callado
Aquí la gente es rara como los traficantes

Muchas noches durmiendo en la calle
Ahora pateo los portones
Mira arriba como los escaladores
Perdona mamá si siempre estoy fuera, más

Puede que yo esté loco, pero no soy como otros
Puede que tú estés loco, pero no eres como otros
Puede que estemos locos, pero no somos como otros
Puede que estemos locos, pero no somos como otros

Yo, he escrito páginas y páginas
He visto sal después lágrimas
Estos hombres-máquina
No escalan los rápidos

He escrito sobre una lápida
En mi casa no hay dios
Si le encuentra al tiempo sentido
Te levantarás del olvido

No hay viento que pare
La fuerza de la naturaleza
Desde el buen punto de vista
Sentirás la emoción de la brisa

Con alas hechas de cera
Buscaré la alteza
Si quieres detenerme
Tendrás que decapitarme porqué

Puede que yo esté loco, pero no soy como otros
Puede que tú estés loco, pero no eres como otros
Puede que estemos locos, pero no somos como otros
Puede que estemos locos, pero no somos como otros

Hablan desgraciadamente
Hablan no saben ni de lo que hablan
Tú, llévame de nuevo a casa
Que esto me ahoga
Hablan desgraciadamente
Hablan no saben ni de lo que hablan
Tú, llévame de nuevo a casa
Que esto me ahoga

Hablan desgraciadamente
Hablan no saben ni de lo que hablan
Tú, llévame de nuevo a casa
Que esto me ahogа

Puede que yo esté loco, pero no soy como otros
Puede que tú estés loco, pero no eres como otros
Puede que estemos locos, pero no somos como otros
Puede que estemos locos, pero no somos como otros

No somos como otroѕ

Italy 2021

Artist
Måneskin
Title
Zitti e buoni
English title
Be quiet and behave
Language
Italian
Event
Eurovision Song Contest 2021 Rotterdam

ARTISTS

 • Damiano David (as member of Måneskin)
 • Ethan Torchio (as member of Måneskin)
 • Thomas Raggi (as member of Måneskin)
 • Victoria De Angelis (as member of Måneskin)

SONGWRITERS

 • Damiano David
 • Ethan Torchio
 • Thomas Raggi
 • Victoria De Angelis

STAGE DIRECTOR

 • Claudio Santucci

SPOKESPERSON

COMMENTATORS

JURY MEMBERS

 • Emanuele Lombardini
 • Giusy Cascio
 • Gregorio Matteo
 • Katia Riccardi
 • Stefano Mannucci

Italy • News

Eurovision News