EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 
Albania 2012

Eurovision 2012 Albania:
Rona Nishliu - "Suus"

4.8 stars ★ 812 ratings

Videos

Eurovision 2012 - Final
Music video

Lyrics

Albanian
English
 

Suus

Në këtë botë, dashuria s'jeton më
Koha më për ne s'ka kohë, jo
Ho… jo oh oh, oh oh
Jo oh oh oh… jo oh oh oh…
Koha më për ne s'ka kohë

Atëron aeroplani im
Në pistë pa drita të shpirtit tënd
Me bërryla ngjiten sot
Ata që dje s'jetonin dot
Por të djeshmet s'kanë rëndësi
Nga detëra të trazuar u përpinë
Ë, të nesërmet nuk do t'sjellin gjë
Veç shpresë pa shpresë e marrëzi

Më lerni të qaj… qaj… qaj…
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani

Më ler ni të qaj… qaj… qaj…
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani

Më ler ni të qaj… qaj… qaj…
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani
Se ktë gjë më ѕë miri di ta bëj tаni

Personal

In this world, love lives no more
Time no longer has time for us, no
Ho… no oh oh, oh oh
No oh oh oh… no oh oh oh…
Time no longer has time for us

My plane is landing
On the unlit runway of your soul
They elbow their way through today –
Those who couldn't live yesterday
But yesterdays have no importance
They were swallowed by the turbulent seas
Oh, tomorrows won't bring anything
But hopeless hope and insanity

Just let me cry… cry… cry…
For this is the best I can do now
For this is the best I can do now

Just let me cry… cry… cry…
For this is the best I can do now
For this is the best I can do now

Just let me cry… cry… cry…
For this is the best I can do now
For this is the beѕt I cаn do now

Albania 2012

ARTIST

  • Rona Nishliu

COMPOSER

  • Florent Boshnjaku

LYRICIST

  • Rona Nishliu

SPOKESPERSON

COMMENTATOR

  • Andri Xhahu (see Spokesperson)

Albania • News

Eurovision News