MENU
 

Eurovision 1978 Norway:
Jahn Teigen - "Mil Etter Mil"


2.7 stars ★ 3 ratings

Lyrics

Norwegian
English
 

Mil etter mil


Hvil deg nå, du er sliten
Hvil din kropp før din kraft ebber ut
Vann pipler inn i dine sko
Du vandrer i regn

Mil etter mil etter mil
Etter mil etter mil etter mil

Søk mot meg hvis du lengter
Rett ditt sinn mot et annet sted
Komm hit hvor jeg er, hvor solen er nær
Du må ikke gå

Mil etter mil etter mil
Etter mil etter mil etter mil

Og det er langt å gå
Det er lengselen som driver deg
Mot et lys som du kan se
Men ikke jeg

Tenk deg om nå
Hvor farer du hen
Du har vandret altfor lenge

Mil etter mil etter mil
Etter mil etter mil etter mil

Tenk deg om nå
Hvor farer du hen
Du har vandret altfor lenge

Mil etter mil etter mil
Etter mil etter mil etter mil
Etter mil etter mil etter mil
Etter mil etter mil etter mil
Etter mil

Mile after mile


Rest now, you are worn out
Rest your body, before your power ebbs out
Water is trickling into your shoes
You are walking in the rain

Mile after mile after mile
After mile after mile after mile

Search me if you're longing
Think in a different direction
Come here, where I am, where the sun is near
You can't go

Mile after mile after mile
After mile after mile after mile

And it's far to go
It is your longing that drives you
Towards a light that you see
But I can't

Just think
Where will you end
You have walked too long

Mile after mile after mile
After mile after mile after mile

Just think now
Where are you going
You have walked too long

Mile after mile after mile
After mile after mile after mile
After mile after mile after mile
After mile after mile after mile
After mile

Norway 1978

ArtistJahn Teigen
TitleMil Etter Mil
ComposerKai Eide
LyricistKai Eide
ConductorCarsten Klouman
EventEurovision Song Contest 1978 Paris
 Result 1978
Place20 / 20
Points0
Running order2

Norway • News

Eurovision News