EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 
Lithuania 2007

Eurovision 2007 Lithuania:
4Fun - "Love Or Leave"

4.4 stars ★ 99 ratings

Videos

Eurovision 2007
Lyrics video

Lyrics

English
Lithuanian
 

Love or leave

Stars in the sky
When the shadows fall, when the sunlight dies
Empty streets are filled with the pale lamplight
We are just two lonely shades walking in the night

Words lose their sense
When I feel you near, when I touch your hands
I'm trying not to think that at break of dawn
You'll be gone and I'll be lost, numb and all alone

When the morning comes, I'm all alone
Left to live another day, in joy or sadness, on my own
When the morning comes, I'm all alone
Every time at break of dawn

Weak and unwise
I betray all fears that I should disguise
Melting in your arms, I fail to realise
Why the mornings always change the colour of your eyes

When the morning comes, I'm all alone
Every time at break of dawn

Love or leave, I'm with and without you
How come I am up to this senseless game?
How could I stop thinking about you?
Love or leave, don't play with my heart again

Love or leave, I'm with and without you
How come I am up to this senseless game?
How could I ѕtop thinking about you?
Hey… love or leave, don't play with my heart agаin

Mylėk arba Išeik

Žvaigždės danguje
Kai šešėliai nukrenta, kai saulės šviesta dingsta
Tuščios gatvės pilnos blyškių lempos šviesų
Mes tik du vieniši atspalviai naktyje

Žodžiai praranda savo prasmę
Kai jaučiu tave arti, kai paliečiu tavo rankas
Aš bandau apie tai negalvoti prieš aušrą
Tu būsi dingęs ir aš būsiu pasiklydusi, sugrubusi ir visiškai viena

Kai rytas ateina, aš visiškai viena
Palikta gyventi kitą dieną, džiaugsme, liūdesyje, pati -
Kai rytas ateina, aš visiškai viena
Kiekvieną aušrą

Silpna ir neišmintinga
Aš išduodu visas baimes kurias turėčiau slėpti
Tirpstu tavo rankose, man nepavyksta suprasti
Kodėl rytai visada pakeičia tavo akių spalvą

Kai rytas ateina, aš visiškai viena
Kiekvieną aušrą

Mylėk ar išeik, aš su ir be tavęs
Kodėl aš žaidžiu šį beprotišką žaidimą
Kaip aš galiu nebegalvoti apie tave
Mylėk ar išeik, nebežaisk su mano širdimi

Mylėk ar išeik, aš su ir be tavęs
Kodėl aš žaidžiu šį beprotišką žaidimą
Kaip aš galiu nebegalvoti apie tave
Ei.. mylėk ar išeik, nebežaisk ѕu mаno širdimi

Lithuania 2007

Artist
4Fun
Title
Love Or Leave
Event
Eurovision Song Contest 2007 Helsinki

ARTISTS

  • Andžej Zujevič (as member of 4Fun)
  • Julija Ritčik (as member of 4Fun)
  • Justas Jasenka (as member of 4Fun)
  • Laimonas Staniulionis (as member of 4Fun)
  • Rimantas Jasenka (as member of 4Fun)

SONGWRITER

  • Julija Ritčik (see Artist)

SPOKESPERSON

COMMENTATOR

Lithuania • News

Eurovision News