EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 
Slovenia 2010

Eurovision 2010 Slovenia:
Ansambel Žlindra & Kalamari - "Narodnozabavni Rock"

3.4 stars ★ 142 ratings

Video

Lyrics

Slovene
English
 

Narodnozabavni rock

Naj bo (naj bo, naj bo) sprememba scene
Naj vse (naj vse, naj vse) obnori ta zvok
Naj gre skozi vene, v srce naj zadene
Narodnozabavni rock

Polka je kraljica na slovenskih tleh
Poskrbi za ples, za vriskanje in smeh
Rock je kralj zabave, oster, a iskren
Vroč kot poletje, barvast kakor jesen

A le ena kaplja domišljije
In se polka v divje ritme skrije

Naj bo (naj bo, naj bo) premik v glavi
Naj bo (naj bo, naj bo) kot pozitiven šok
Občutek je pravi, vse naj preplavi
Narodnozabavni rock

Te domače viže zbujajo zanos
Domovinski čut, ljubezen in ponos
Rock pa energijo preko strun kitar
Čez deželo širi, kakor požar

A le čisto malo fantazije
In se rock med ritem polke skrije

Naj bo (naj bo, naj bo) sprememba scene
Naj vse (naj vse, naj vse) obnori ta zvok
Naj gre skozi vene, v srce naj zadene
Narodnozabavni rock

Naj bo (naj bo, naj bo) premik v glavi
Naj bo (naj bo, naj bo) kot pozitiven šok
Občutek je pravi, vse naj preplavi
Narodnozabavni rock

Naj bo (naj bo, naj bo) sprememba scene
Naj vse (naj vse, naj vse) obnori ta zvok
Naj gre skozi vene, v ѕrce naj zadene
Narodnozabаvni rock

Popular folk rock

Let there be (let there be, let there be) a change of the scene
Let everybody (let everybody, let everybody) go crazy about this sound
Let it run through the veins, let it strike right into the heart
Popular folk rock

Polka is the queen in the Slovenian land
It brings out dance, shrieks and laughter
Rock is the king of partying, sharp, but sincere
Hot like summer, colourful like autumn

But just one drop of creativity
Hides polka into a wild rhythm

Let there be (let there be, let there be) a shift in the mind
Let it be (let it be, let it be) like a positive shock
The feeling is right, let everybody be overwhelmed by
Popular folk rock

These country melodies bring out enthusiasm
A feeling of patriotism, love and pride
And rock spreads energy through guitar strings
Throughout the land, like a fire

But just a tiny bit of imagination
Hides rock into the polka rhythm

Let there be (let there be, let there be) a change of the scene
Let everybody (let everybody, let everybody) go crazy about this sound
Let it run through the veins, let it strike right into the heart
Popular folk rock

Let there be (let there be, let there be) a shift in the mind
Let it be (let it be, let it be) like a positive shock
The feeling is right, let everybody be overwhelmed by
Popular folk rock

Let there be (let there be, let there be) a change of the scene,
Let everybody (let everybody, let everybody) go crazy about this sound.
Let it run through the veins, let it ѕtrike right into the heart
Populаr folk rock

Slovenia 2010

Artists
Ansambel Žlindra & Kalamari
Title
Narodnozabavni Rock
Event
Eurovision Song Contest 2010 Oslo

ARTISTS

  • Barbara Ogrinc (as member of Ansambel Roka Žlindre)
  • Jože Pepi Jež (as member of Kalamari)
  • Matjaž Švagelj (as member of Kalamari)
  • Nejc Drobnič (as member of Ansambel Roka Žlindre)
  • Rok Modic (as member of Ansambel Roka Žlindre)
  • Rok Žlindra (as member of Ansambel Roka Žlindre)

COMPOSER

  • Marino Legovič

LYRICIST

SPOKESPERSON

COMMENTATOR

JURY MEMBERS

Slovenia • News

Eurovision News