EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 
Finland 2024

Eurovision 2024 Finland:
Windows95man - "No Rules!"

2.8 stars ★ 27737 ratings

Videos

Eurovision 2024 - Final
Music video
Eurovision 2024 - Semi-final 1
UMK 2024
UMK 2024: Winner's performance
Audio
Live at PrePartyES 2024
Live at London Eurovision Party 2024
Spa mix
Live performance with Tapiola Sinfonietta
Live at Eurovision in Concert
Second rehearsal (snippet) Watch all rehearsal clips

Lyrics

English
 

No Rules!

Welcome
My name is Windows, Windows95man
And I only live by one rule
And the rule is no rules
(No rules)

Silence, I say
This is my time, my stage
Call me what you may, see if I care, see me slay
Is there something wrong with the way I look?
Is there something wrong with who I am?
If I'm not alright, tell me why do I feel so beautiful tonight

No rules
It's how I live, how I find the wind beneath my wings
It's how I learn to fly
(Let's go)
No rules
In the heat of the night, in the thrill of the fight
I don't even care what's wrong or right
It's how I live my life
No rules

Quiet as I speak
I am the king, I am the queen
And you all gonna be free
Forget the rules and scream
Is there something wrong with the way I look?
Is there something wrong with who I am?
If I'm not alright, tell me why do I feel so beautiful tonight

(Move your body)
No rules
It's how I live, how I find the wind beneath my wings
It's how I learn to fly
(Come to me)
No rules
In the heat of the night, in the thrill of the fight
I don't even care what's wrong or right
It's how I live my life

(No rules)
It's how I live, how I find the wind beneath my wings
It's how I learn to fly
(Make some noise, let's go)
In the heat of the night, in the thrill of the fight
I don't even care what's wrong or right
It's how I live my life

No rules
It's how I live, how I find the wind beneath my wings
It's how I learn to fly
(Come on)
No rules
In the heat of the night, in the thrill of the fight
I don't even care whаt's wrong or right
It's how I live my life

No ruleѕ

Pa Rregulla!

Mirë se vini
Emri im është Windows, Windows95man
Dhe unë jetoj vetëm me një rregull
Dhe rregulli im është : Nuk ka rregulla
(Pa rregulla)

Hesht, unë them
Kjo është koha ime, skena ime
Më thirrni si të doni, shikoni a më intereson, më shihni tju mahnisë
A ka diçka që nuk shkon me mënyrën se si dukem?
A ka diçka që nuk shkon me atë që unë jam?
Nëse nuk jam mirë, më thuaj pse ndihem kaq i bukur sonte

Pa rregulla
Kështu jetoj, si e gjej erën nën krahëve të mi
Kështu mësoj të fluturoj
(Eja shkojmë)
Pa rregulla
Në vapën e natës, në entuziazmin e luftës
Nuk më intereson as çfarë është e gabuar apo e drejtë
Kështu e jetoj jetën time
Pa rregulla

Hesht teksa flas
Unë jam mbreti, unë jam mbretëresha
Dhe të gjithë do të jeni të lirë
Harrojini rregullat dhe bërtisni
A ka diçka që nuk shkon me mënyrën se si dukem?
A ka diçka që nuk shkon me atë që jam?
Nëse nuk jam mirë, më thuaj pse ndihem kaq bukur sonte

(Levize trupin)
Pa rregulla
Kështu jetoj, si e gjej erën nën krahëve të mi
Ja kështu mësoj të fluturoj
(Eja tek unë)
Pa rregulla
Në vapën e natës, në entuziazmin e luftës
Nuk më intereson as çfarë është e gabuar apo e drejtë
Kështu e jetoj jetën time

(Pa rregulla)
Kështu jetoj, si e gjej erën poshtë krahëve të mi
Kështu mësoj të fluturoj
(Bëni pak zhurmë, le të shkojmë)
Në vapën e natës, në entuziazmin e luftës
Nuk më intereson as çfarë është e gabuar apo e drejtë
Kështu e jetoj jetën time

Pa rregulla
Kështu jetoj, si e gjej erën poshtë krahëve të mi
Kështu mësoj të fluturoj
(Eja)
Pa rregulla
Në vapën e natës, në entuziazmin e luftës
Nuk më intereson as se çfarë është e gabuar apo e drejtë
Këѕhtu e jetoj jetën time

Pa rregullа

لا قواعد

مرحبا
إسمي ويندوز، ويندوز95مان
و لدي قاعدة وحيدة
و هي لا قواعد
(لا قواعد)

صمت
حان وقتي، هذا مسرحي
ادعوني ما تشاء، أنا لا اهتم، انظر إليَّ اُّبهر
هل هناك خطب بمظهري؟
هل هناك خطب بي؟
اذا كان بي خطب ما، فلماذا اشعر اني جميل الليلة

لا قواعد
هكذا أعيش، هكذا أجد الرياح تحت جناحي
هكذا أتعلم كيف أطير
(هيا بنا)
لا قواعد
في حرارة الليل، في لذة القتال
لا يهمني ما هو الخطأ أو الصواب
هكذا أعيش حياتي
لا قواعد

هادئ وأنا أتكلم
انا الملك و انا الملكة
و كلكم ستكنون احرار
انسوا القواعد و اصرخوا
هل هناك خطب بمظهري؟
هل هناك خطب بي؟
اذا كان بي خطب ما، فلماذا اشعر اني جميل الليلة

(حرك جسدك)
لا قواعد
هكذا أعيش، هكذا أجد الرياح تحت جناحي
هكذا أتعلم كيف أطير
(تعال إلي)
لا قواعد
في حرارة الليل، في لذة القتال
لا يهمني ما هو الخطأ أو الصواب
هكذا أعيش حياتي

(لا قواعد)
هكذا أعيش، هكذا أجد الرياح تحت جناحي
هكذا أتعلم كيف أطير
(اصدروا بعض الصداع)
في حرارة الليل، في لذة القتال
لا يهمني ما هو الخطأ أو الصواب
هكذا أعيش حياتي

لا قواعد
هكذا أعيش، هكذا أجد الرياح تحت جناحي
هكذا أتعلم كيف أطير
(هيا)
لا قواعد
في حرارة الليل، في لذة القتال
لا يهمني ما هو الخطأ أو الصواب
هكذا أعيش حياتي

لا قواعد

Չկան կանոններ!

Բարի գալուստ
Իմ անունը Windows է, Windowѕ95mаn
Ու ես ապրում եմ միայն մի կանոնով
ՈՒ կանոնն է՝ չկան կանոններ
(Չկան կանոններ)

Լռություն, ես ասում եմ՛
Սա իմ պահն է իմ բեմը
Ինչ ուզում ես ինձ ասեք, ինձ մեկ է, տես ես խզարում եմ
Իմ տեսքի հետ մի բան էն չէ՞
Էն չէ՞ թե ով եմ ես
Եթե ես նորմալ չեմ, ասա թե ինչու եմ էսքան սիրուն զգում այս երեկո

Չկան կանոններ
Ես այդպես եմ ապրում, այդպես եմ գտնում քամի իմ թևերի տակ
Այդպես եմ թռչել սովորում
(Գնացինք)
Չկան կանոններ
Գիշերվա տոթին, կռվի ազարտի մեջ
Ինձ մեկ է ինչն է ճիշտ կամ սխալ
Ես այսպես եմ ապրում
Չկան կանոններ

Կամաց երբ խոսում եմ
Ես թագավորն եմ ես թագուհին եմ
ՈՒ բոլորդ ազատ կլինեք
Մոռացեք կանոնները ու գոռացեք
Իմ տեսքի հետ մի բան էն չէ՞
Էն չէ՞ թե ով եմ ես
Եթե ես նորմալ չեմ, ասա թե ինչու եմ էսքան սիրուն զգում այս երեկո

(Շարժվիր)
Չկան կանոններ
Ես այդպես եմ ապրում, այդպես եմ գտնում քամի իմ թևերի տակ
Այդպես եմ թռչել սովորում
(Արի ինձ մոտ)
Չկան կանոններ
Գիշերվա տոթին, կռվի ազարտի մեջ
Ինձ մեկ է ինչն է ճիշտ կամ սխալ
Ես այսպես եմ ապրում

(Չկան կանոններ)
Ես այդպես եմ ապրում, այդպես եմ գտնում քամի իմ թևերի տակ
Այդպես եմ թռչել սովորում
(Աղմկեք, գնացինք)
Գիշերվա տոթին, կռվի ազարտի մեջ
Ինձ մեկ է ինչն է ճիշտ կամ սխալ
Ես այսպես եմ ապրում

Չկան կանոններ
Ես այդպես եմ ապրում, այդպես եմ գտնում քամի իմ թևերի տակ
Այդպես եմ թռչել սովորում
(Գնացինք)
Չկան կանոններ
Գիշերվա տոթին, կռվի ազարտի մեջ
Ինձ մեկ է ինչն է ճիշտ կամ սխալ
Ես այսպես եմ ապրում

Չկան կանոններ

No hi ha normes!

Benvinguts
Em dic Windows, Windows95man
I només visc amb una norma
I la norma és: no hi ha normes
(No hi ha normes)

Silenci, dic
És el meu moment, el meu escenari
Digue'm com vulguis, mira si m'importa, mira com em llueixo
Hi ha algun problema amb com aparento?
Hi ha algun problema amb qui soc?
Si no estic bé, digue'm per què em sento tan bonic aquesta nit

No hi ha normes
És com visc, com trobo el vent sota les meves ales
És com aprenc a volar
(Som-hi)
No hi ha normes
En la calor de la nit, en l'emoció de la lluita
Ni tan sols m'importa el que està malament o bé
És com visc la meva vida
No hi ha normes

Calleu mentre parlo
Soc el rei, soc la reina
I tots vosaltres sereu lliures
Oblideu-vos de les normes i crideu
Hi ha algun problema amb com aparento?
Hi ha algun problema amb qui soc?
Si no estic bé, digue'm per què em sento tan bonic aquesta nit

(Mou el teu cos)
No hi ha normes
És com visc, com trobo el vent sota les meves ales
És com aprenc a volar
(Vine a mi)
No hi ha normes
En la calor de la nit, en l'emoció de la lluita
Ni tan sols m'importa el que està malament o bé
És com visc la meva vida

(No hi ha normes)
És com visc, com trobo el vent sota les meves ales
És com aprenc a volar
(Feu una mica de soroll, som-hi)
En la calor de la nit, en l'emoció de la lluita
Ni tan sols m'importa el que està malament o bé
És com visc la meva vida

No hi ha normes
És com visc, com trobo el vent sota les meves ales
És com aprenc a volar
(Vinga, va)
No hi ha normes
En la calor de la nit, en l'emoció de la lluita
Ni tan sols m'importa el que està malament o bé
És com visc la meva vida

No hi hа normeѕ

Bez Pravila!

Dobrodošli
Moje ime je Windows, Windows95man
I živim po samo jednom pravilu
A to pravilo je, bez pravila
(Bez pravila)

Tišina, kažem ja
Ovo je moje vrijeme, moja pozornica
Nazivaj me što želiš, vidi je li me briga, vidi kako ubijam
Je li nešto krivo s mojim izgledom?
Je li nešto krivo s tim tko jesam?
Ako nisam dobro, reci mi zašto se osjećam tako predivno večeras

Bez pravila
To je kako živim, kako nalazim vjetar pod krilima
To je kako učim letjeti
(Idemo)
Bez pravila
U vrućini noći, u uzbuđenju borbe
Nije me briga što je točno il' krivo
To je kako ja živim
Bez pravila

Tih sam dok pričam
Ja sam kralj, ja sam kraljica
I svi ćete biti slobodni
Zaboravi pravila i vrišti
Je li nešto krivo s mojim izgledom?
Je li nešto krivo s tim tko jesam?
Ako nisam dobro, reci mi zašto se osjećam tako predivno večeras

(Pokreni svoje tijelo)
Bez pravila
To je kako živim, kako nalazim vjetar pod krilima
To je kako učim letjeti
(Dođi mi)
Bez pravila
U vrućini noći, u uzbuđenju borbe
Nije me briga što je točno il' krivo
To je kako ja živim

(Bez pravila)
To je kako živim, kako nalazim vjetar pod krilima
To je kako učim letjeti
(Da vaѕ čujemo ,idemo)
U vrućini noći, u uzbuđenju borbe
Nije me briga što je točno il' krivo
To je kako ja živim

Bez pravila
To je kako živim, kako nalazim vjetar pod krilima
To je kako učim letjeti
(Idemo)
Bez pravila
U vrućini noći, u uzbuđenju borbe
Nije me briga što je točno il' krivo
To je kako ja živim

Bez pravilа

Žádná pravidla!

Vítejte
Jmenuji se Windows, Windows95man
Žiju s pouze jedním pravidlem
A to pravidlo zní: Žádná pravidla
(Žádná pravidla)

Ticho, říkám
Tohle je můj čas, mé jeviště
Říkej mi jak chceš, dívej se jestli mě to zajímá, dívej se jak to zabíjím
Je něco špatně na tom jak vypadám?
Je něco špatně na tom kým jsem?
Pokud nejsem v pořádku, tak mi řekni proč se dnes cítím tak krásně

Žádná pravidla
Je to jak žiju, jak nacházím vítr mezi mými křídly
Je to to, jak se učím létat
(Pojďme)
Žádná pravidla
V teple noci, ve vzrušení z boje
Nezajímá mě co je špatně a co je správně
Je to to jak žiji svůj život
Žádná pravidla

Ticho, když mluvím
Jsem král, jsem královna
Všichni budete volní
Zapomeňte na pravidla a křičte
Je něco špatně na tom jak vypadám?
Je něco špatně na tom kým jsem?
Pokud nejsem v pořádku, tak mi řekni proč se dnes cítím tak krásně

(Hýbej svým tělem)
Žádná pravidla
Je to jak žiju, jak nacházím vítr mezi mými křídly
Je to to, jak se učím létat
(Pojď ke mně)
Žádná pravidla
V teple noci, ve vzrušení z boje
Nezajímá mě co je špatně a co je správně
Je to to jak žiji svůj život

(Žádná pravidla)
Je to jak žiju, jak nacházím vítr mezi mými křídly
Je to to, jak se učím létat
(Dělejte hluk, pojďte!)
V teple noci, ve vzrušení z boje
Nezajímá mě co je špatně a co je správně
Je to to jak žiji svůj život

Žádná pravidla
Je to jak žiju, jak nacházím vítr mezi mými křídly
Je to to, jak se učím létat
(Pojďte)
Žádná pravidla
V teple noci, ve vzrušení z boje
Nezajímá mě co je špatně a co je správně
Je to to jak žiji ѕvůj život

Žádná pravidlа

Ingen regler!

Velkommen
Min navn er Windows, Windows95man
Og jeg lever kun after én regel
Og reglen er ingen regler
(Ingen regler)

Stilhed, siger jeg
Dette er min tid, min scene
Kald mig hvad du vil, se om jeg er ligeglad, se mig underholde
Er der noget galt med hvordan jeg ser ud?
Er der noget galt med hvem jeg er?
Hvis jeg ikke er okay, så fortæl mig hvorfor jeg føler mig så smuk i aften

Ingen regler
Det er sådan jeg lever, sådan jeg finder vinden under mine vinger
Sådan jeg lærer at flyve
(Kom så)
Ingen regler
I nattens hede, i kampens spænding
Er jeg ligeglad med hvad der er rigtigt eller forkert
Det er sådan jeg lever mit liv
Ingen regler

Stille når jeg snakker
Jeg er kongen, jeg er dronningen
Og i bliver alle frie
Glem reglerne og skrig
Er der noget galt med hvordan jeg ser ud?
Er der noget galt med hvem jeg er?
Hvis jeg ikke er okay, så fortæl mig hvorfor jeg føler mig så smuk i aften

(Bevæg din krop)
Ingen regler
Det er sådan jeg lever, sådan jeg finder vinden under mine vinger
Sådan jeg lærer at flyve
(Kom til mig)
Ingen regler
I nattens hede, i kampens spænding
Er jeg ligeglad med hvad der er rigtigt eller forkert
Det er sådan jeg lever mit liv

(Ingen regler)
Det er sådan jeg lever, sådan jeg finder vinden under mine vinger
Sådan jeg lærer at flyve
(Lav noget larm, kom så)
I nattens hede, i kampens spænding
Er jeg ligeglad med hvad der er rigtigt eller forkert
Det er sådan jeg lever mit liv

Ingen regler
Det er sådan jeg lever, sådan jeg finder vinden under mine vinger
Sådan jeg lærer at flyve
(Kom nu)
Ingen regler
I nattens hede, i kampens spænding
Er jeg ligeglad med hvad der er rigtigt eller forkert
Det er ѕådаn jeg lever mit liv

Ingen regler

Geen regels!

Welkom
Mijn naam is windows, windows95man
En ik leef alleen maar met 1 regel
En de regel is geen regels
(Geen regels)

Stilte, ik zeg
Dit is mijn tijd, mijn podium
Noem me wat je misschien, kijk of het me boeit, zie mij slayen
Is er iets mis met hoe ik er uit zie?
Is er iets mis met wie ik ben?
Als ik niet goed ben, vertel mij waarom ik mij zo mooi voel deze nacht

Geen regels
Het is hoe ik leef, hoe ik de wind onder mijn vleugels voel
Het is hoe ik leer te vliegen
(laten we gaan)
Geen regels
In de hitte van de nacht, in de spanning van het gevecht
Het boeit mij niet eens wat goed en slecht is
Het is hoe ik mijn leven leef
Geen regels

Stil als ik spreek
Ik ben de koning, ik ben de koningin
En jullie gaan allemaal vrij zijn
Vergeet de regels en schreeuw
Is er iets mis met hoe ik er uit zie?
Is er iets mis met wie ik ben?
Als ik niet goed ben, vertel mij waarom ik mij zo mooi voel deze nacht

(Beweeg je lichaam)
Geen regels
Het is hoe ik leef, hoe ik de wind onder mijn vleugels voel
Het is hoe ik leer te vliegen
(Kom bij mij)
Geen regels
In de hitte van de nacht, in de spanning van het gevecht
Het boeit mij niet eens wat goed en slecht is
Het is hoe ik mijn leven leef

(Geen regels)
Het is hoe ik leef, hoe ik de wind onder mijn vleugels voel
Het is hoe ik leer te vliegen
(Maak wat geluid)
In de hitte van de nacht, in de spanning van het gevecht
Het boeit mij niet eens wat goed en slecht is
Het is hoe ik mijn leven leef

Geen regels
Het is hoe ik leef, hoe ik de wind onder mijn vleugels voel
Het is hoe ik leer te vliegen
(kom op)
In de hitte van de nacht, in de spanning van het gevecht
Het boeit mij niet eens wаt goed en slecht is
Het is hoe ik mijn leven leef
Geen regels

Geen regelѕ

Pole reegleid!

Tere tulemast
Minu nimi on Windows, Windows95man
Ja mina elan vaid ühe reegli järgi
Ja see reegel on - pole reegleid
(Pole reegleid)

Vaikus, ma ütlen
See on minu aeg, minu lava
Kutsu mind, kuidas soovid, vaata, kas hoolin, vaata, kuidas ma slay-in
Kas on midagi viga mu välimuses?
Kas on midagi viga selles, kes ma olen?
Kui mul pole kõik korras, ütle mulle, miks ma tunnen end nii ilusana täna õhtul

Pole reegleid
Nii ma elan, nii ma leian tuule oma tiibade alt
Nii ma õpin lendama
(Lähme)
Pole reegleid
Öökuumuses, võitluse põnevuses
Mind isegi ei huvita, mis on vale või õige
Nii ma elan oma elu
Pole reegleid

Vaikus, kui ma räägin
Ma olen kuningas, ma olen kuninganna
Ja te kõik saate vabaks
Unustage reeglid ja karjuge
Kas on midagi viga mu välimuses?
Kas on midagi viga selles, kes ma olen?
Kui mul pole kõik korras, ütle mulle, miks ma tunnen end nii ilusana täna õhtul

(Liiguta oma keha)
Pole reegleid
Nii ma elan, nii ma leian tuule oma tiibade alt
Nii ma õpin lendama
(Tule minu juurde)
Pole reegleid
Öökuumuses, võitluse põnevuses
Mind isegi ei huvita, mis on vale või õige
Nii ma elan oma elu

(Pole reegleid)
Nii ma elan, nii ma leian tuule oma tiibade alt
Nii ma õpin lendama
(Tehke häält, lähme)
Öökuumuses, võitluse põnevuses
Mind isegi ei huvita, mis on vale või õige
Nii ma elan oma elu

Pole reegleid
Nii ma elan, nii ma leian tuule oma tiibade alt
Nii ma õpin lendama
(Ole nüüd)
Pole reegleid
Öökuumuses, võitluse põnevuses
Mind isegi ei huvita, miѕ on vale või õige
Nii ma elan omа elu

Pole reegleid

E segai na vunau!

Sa yabaki ka walega
Ni bula mai
Au vakatoka ko Windows, na tagane sa Windows95man
Ka'u bula e dua na vunau vaka
Ka na sega ni tuirara
(Sega ni vunau)

Vutika, au kaya
Oqo na noqu gauna, noqu rara
Yacova na yacamu, raica se cava, raica au lei
Sa dua na ka sega vinaka e na noqu rairai?
Sa dua na ka sega vinaka e na noqu yalo?
Kevaka ka'u sega ni dodonu, kaya vei au cava ka'u vakatutuvataka vuni kina

Sega ni vunau
Oqo na noqu bula, na noqu kune e na ruku ni noqu yavu
Oqo na noqu vulavula me'u vuli kina me'u kaba ena kena mataka
(Lako mai)
Sega ni vunau
E na kata ni yakavi, e na wawa ni valu
Au sega talega ni vakararavi e na cava se cava
Oqo na noqu bula

(Vakatakilakila kawai)
Sega ni vunau
Oqo na noqu bula, na noqu kune e na ruku ni noqu yavu
Oqo na noqu vulavula me'u vuli kina me'u kaba ena kena mataka
(Lako mai)
Sega ni vunau
E na kata ni yakavi, e na wawa ni valu
Au sega talega ni vakararavi e na cava se cava
Oqo na noqu bula

(Sega ni vunau)
Oqo na noqu bula, na noqu kune e na ruku ni noqu yavu
Oqo na noqu vulavula me'u vuli kina me'u kaba ena kena mataka
(Lako mai)
E na kata ni yakavi, e na wawa ni valu
Au sega talega ni vakararavi e na cava se cava
Oqo na noqu bula

Sega ni vunau
Oqo na noqu bula, na noqu kune e na ruku ni noqu yavu
Oqo na noqu vulavula me'u vuli kina me'u kaba ena kena mataka
(Lako mai)
Sega ni vunau
E na kata ni yakavi, e na wawa ni valu
Au sega talega ni vakararavi e na cava ѕe cava
Oqo na noqu bula

Sega ni vunаu

Ei Sääntöjä!

Tervetuloa
Nimeni on Windows, Windows95man
Ja elän vain yhden säännön mukaan
Ja se sääntö on… ei sääntöjä
(Ei sääntöjä)

Hiljaa, näin sanon
On tämä minun aikani, minun näyttämöni
Kutsu minua miksi haluat, katso välitänkö, katso upeuttani
Onko jotain vikaa siinä miltä näytän?
Onko jotain vikaa minussa?
Jos en ole kunnossa, kerro miksi tunnen itseni niin kauniiksi tänään?

Ei sääntöjä
Näin elän, näin tuulen siipieni alta löydän
Niin opin lentämään
(Mennään)
Ei sääntöjä
Illan helteessä, ottelun jännityksessä
En välitä, mikä on pahaa ja mikä hyvää
Näin elän elämääni
Ei sääntöjä

Hiljaa, kun puhun
Olen kuningas, olen kuningatar
Ja te kaikki olette vapaita
Unohda säännöt ja huuda
Onko jotain vikaa siinä miltä näytän?
Onko jotain vikaa minussa?
Jos en ole kunnossa, kerro miksi tunnen itseni niin kauniiksi tänään?

(Liikuta kehoasi)
Ei sääntöjä
Näin elän, näin tuulen siipieni alta löydän
Niin opin lentämään
(Tule luokseni)
Ei sääntöjä
Illan helteessä, ottelun jännityksessä
En välitä, mikä on pahaa ja mikä hyvää
Näin elän elämääni

(Ei sääntöjä)
Näin elän, näin tuulen siipieni alta löydän
Niin opin lentämään
(Ääntä, nyt mennään)
Illan helteessä, ottelun jännityksessä
En välitä, mikä on pahaa ja mikä hyvää
Näin elän elämääni

Ei sääntöjä
Näin elän, näin tuulen siipieni alta löydän
Niin opin lentämään
(Tule)
Ei sääntöjä
Illan helteessä, ottelun jännityksessä
En välitä, mikä on pahaa jа mikä hyvää
Näin elän elämääni

Ei ѕääntöjä

Pas de règles

Bienvenue
Je m'appelle Windows, Windows95man*
Et je ne vis que selon une seule règle
Et la règle est: aucune règle
(Pas de règles)

Chut, je dis
C'est mon moment, ma scène
Appelles moi comme tu peux, regardes comme je m'en fous, regardes comme je t'étonne
Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans mon apparence ?
Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec qui je suis ?
Si ça dérange, dis-moi pourquoi je me sens si bien ce soir

Pas de règles
C'est comme ça que je vis, comment je trouve le vent sous mes ailes
C'est comme ça que j'apprends à voler
(Allons-y)
Pas de règles
Dans la chaleur de la nuit, dans le frisson du combat
Je me fous de ce qui est bien ou mal
C'est comme ça que je vis ma vie
Pas de règles

Tais toi pendant que je parle
Je suis le roi, je suis la reine
Et vous serez tous libres
Oublies les règles et crie
Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans mon apparence ?
Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec qui je suis ?
Si ça dérange, dis-moi pourquoi je me sens si bien ce soir

(Bouge ton corps)
Pas de règles
C'est comme ça que je vis, comment je trouve le vent sous mes ailes
C'est comme ça que j'apprends à voler
(Venez à moi)
Pas de règles
Dans la chaleur de la nuit, dans le frisson du combat
Je me fous de ce qui est bien ou mal
C'est comme ça que je vis ma vie

(Pas de règles)
C'est comme ça que je vis, comment je trouve le vent sous mes ailes
C'est comme ça que j'apprends à voler
(Faites du bruit, allons-y)
Dans la chaleur de la nuit, dans le frisson du combat
Je me fous de ce qui est bien ou mal
C'est comme ça que je vis ma vie

Pas de règles
C'est comme ça que je vis, comment je trouve le vent sous mes ailes
C'est comme ça que j'apprends à voler
(Allez)
Pas de règles
Dans la chaleur de la nuit, dans le frisson du combat
Je me fous de ce qui est bien ou mal
C'est comme ça que je viѕ mа vie

Aucune règle

არანაირი წესი!

Მოგესალმებით
Ჩემი სახელია Windows, Windowѕ95mаn
Და მე მხოლოდ ერთი წესით ვცხოვრობ
Და ეს წესია
(არანაირი წესი)

Სიჩუმე, ვამბობ
Ეს არის ჩემი დრო, ჩემი სცენა
Დამიძახე რაც გინდა, მიყურე თუ მადარდებს, მიყურე როგორ ვანადგურებ
Არის რაიმე არასწორი იმაში, თუ როგორ გამოვიყურები?
Არის რაიმე არასწორი იმაში როგორიც ვარ?
Თუ მწყობრში არ ვარ, მითხარი მაშინ თავს რატომ ვგრძნობ ასე ლამაზად ამ ღამეს?

Არანაირი წესი
Მე ასე ვცხოვრობ, ასე ვპოულობ ქარს ჩემს ფრთებს ქვეშ
Ასე ვსწავლობ ფრენას
(წავიდა)
Არანაირი წესი
Ღამის სიცხეში, ჩხუბის აზარტში
Არც ვიცი რა არის მართალი, და რა არა
Ასეთია ჩემი ცხოვრება
Არანაირი წესი

Გაჩუმდი როცა ვსაუბრობ
Მე ვარ მეფე, მე ვარ დედოფალი
Თქვენ ყველა იქნებით თავისუფლები
Დაივიწყეთ წესები და იყვირეთ
Არის რაიმე არასწორი იმაში თუ როგორ გამოვიყურები?
Არის რაიმე არასწორი იმაში როგორიც ვარ?
Თუ მწყობრში არ ვარ, მითხარი მაშინ თავს რატომ ვგრძნობ ასე ლამაზად ამ ღამეს?

(გაამოძრავე შენი ტანი)
Არანაირი წესი
Მე ასე ვცხოვრობ, ასე ვპოულობ ქარს ჩემს ფრთებს ქვეშ
Ასე ვსწავლობ ფრენას
(მოდი ჩემთან)
Არანაირი წესი
Ღამის სიცხეში, ჩხუბის აზარტში
Არც ვიცი რა არის მართალი, და რა არა
Ასეთია ჩემი ცხოვრება

(არანაირი წესი)
Მე ასე ვცხოვრობ, ასე ვპოულობ ქარს ჩემს ფრთებს ქვეშ
Ასე ვსწავლობ ფრენას

Ღამის სიცხეში, ჩხუბის აზარტში
Არც ვიცი რა არის მართალი, და რა არა
Ასეთია ჩემი ცხოვრება

Არანაირი წესი
Მე ასე ვცხოვრობ, ასე ვპოულობ ქარს ჩემს ფრთებს ქვეშ
Ასე ვსწავლობ ფრენას
(წავიდა)
Არანაირი წესი
Ღამის სიცხეში, ჩხუბის აზარტში
Არც ვიცი რა არის მართალი, და რა არა
Ასეთია ჩემი ცხოვრება

Არანაირი წესი

Keine Regeln!

Willkommen
Mein Name ist Windows, Windows95man
Und ich lebe nur nach einer Regel
Und die Regel ist - keine Regeln
(Keine Regeln)

Schweigen, sage ich
Dies ist meine Zeit, meine Bühne
Nenn mich, wie du willst, schau, ob's mich kümmert, sieh mich slayen
Gibt es etwas Falsches an meinem Aussehen?
Gibt es etwas Falsches an meiner Identität?
Wenn es mir nicht gut geht, sag mir, warum fühle ich mich heute Abend so schön?

Keine Regeln
So lebe ich, so finde ich den Wind unter meinen Flügeln
So lerne ich zu fliegen
(Los geht's)
Keine Regeln
In der Hitze der Nacht, im Nervenkitzel des Kampfes
Es ist mir egal, was richtig oder falsch ist
So lebe ich mein Leben
Keine Regeln

Leise, während ich spreche
Ich bin der König, ich bin die Königin
Und ihr werdet alle frei sein
Vergesst die Regeln und schreit
Gibt es etwas falsch an meinem Aussehen?
Gibt es etwas falsch an meiner Identität?
Wenn es mir nicht gut geht, sag mir, warum fühle ich mich heute Abend so schön?

(Bewege deinen Körper)
Keine Regeln
So lebe ich, so finde ich den Wind unter meinen Flügeln
So lerne ich zu fliegen
(Komm zu mir)
Keine Regeln
In der Hitze der Nacht, im Nervenkitzel des Kampfes
Es ist mir egal, was richtig oder falsch ist
So lebe ich mein Leben

(Keine Regeln)
So lebe ich, so finde ich den Wind unter meinen Flügeln
So lerne ich zu fliegen
(Mach mal Lärm, los geht's)
In der Hitze der Nacht, im Nervenkitzel des Kampfes
Es ist mir egal, was richtig oder falsch ist
So lebe ich mein Leben

Keine Regeln
So lebe ich, so finde ich den Wind unter meinen Flügeln
So lerne ich zu fliegen
(Komm schon)
Keine Regeln
In der Hitze der Nacht, im Nervenkitzel des Kampfes
Es ist mir egal, was richtig oder fаlsch iѕt
So lebe ich mein Leben

Keine Regeln

אין כללים

ברוך הבא
קוראים לי Windows, Windowѕ95mаn
ואני חי רק לפי כלל אחד
והכלל הוא שאין כללים
(אין כללים)

שקט, אני אומר
זה הזמן שלי, הבמה שלי
קראו לי מה שתרצו, ראו אם אכפת לי, ראו אותי הורג
האם יש משהו לא בסדר באופן שאני נראה?
האם יש משהו לא בסדר במהותי?
אם אני לא בסדר, תגידו לי למה אני מרגיש כל כך יפה הלילה

אין כללים
כך אני חי, כיצד אני מוצא את הרוח מתחת לכנפי
כך אני לומד לעוף
(בואו נלך)
אין כללים
בחום הלילה, ברגש הקרב
אפילו שלא אכפת לי מה שגוי או נכון
כך אני חי את חיי
אין כללים

שקט בזמן שאני מדבר
אני המלך, אני המלכה
וכולכם תהיו חופשיים
שכחו את הכללים וצרחו
האם יש משהו לא בסדר באופן שאני נראה?
האם יש משהו לא בסדר במהותי?
אם אני לא בסדר, תגיד לי למה אני מרגיש כל כך יפה הלילה

(הזיזו את הגוף)
אין כללים
כך אני חי, כיצד אני מוצא את הרוח מתחת לכנפי
כך אני לומד לעוף
(בואו אליי)
אין כללים
בחום הלילה, ברגש הקרב
אפילו שלא אכפת לי מה שגוי או נכון
כך אני חי את חיי

(אין כללים)
כך אני חי, כיצד אני מוצא את הרוח מתחת לכנפי
כך אני לומד לעוף
(בואו נרעיש, בואו נלך)
בחום הלילה, ברגש הקרב
אפילו שלא אכפת לי מה שגוי או נכון
כך אני חי את חיי

אין כללים
כך אני חי, כיצד אני מוצא את הרוח מתחת לכנפי
כך אני לומד לעוף
(בואו נלך)
אין כללים
בחום הלילה, ברגש הקרב
אפילו שלא אכפת לי מה שגוי או נכון
כך אני חי את חיי

אין כללים

Gan rialacha!

Fáilte
Windows, Windows95man is ainm dom
Agus ní mhairim ach de réir riail amháin
Agus níl aon rialacha sa riail
(Gan rialacha)

Tost, a deirim
Seo é mo chuid ama, mo chéim
Cuir glaoch orm cad is féidir leat, féach an bhfuil cúram orm, féach mé maraigh
An bhfuil rud éigin cearr leis an mbealach a fhéachaim?
An bhfuil rud éigin cearr le cé mé?
Mura bhfuil mé ceart go leor, inis dom cén fáth a mothaím chomh hálainn anocht

Gan rialacha
Sin mar a mhairim, conas a aimsím an ghaoth faoi mo sciatháin
Sin mar a fhoghlaimím eitilt
(Déanaimis dul)
Gan rialacha
I teas na hoíche, i sult an troid
Is cuma liom fiú cad atá mícheart nó ceart
Sin mar a mhairim mo shaol
Gan rialacha

Ciúin mar a labhraím
Is mise an rí, is mise an bhanríon
Agus beidh tú go léir saor
Déan dearmad ar na rialacha agus scread
An bhfuil rud éigin cearr leis an mbealach a fhéachaim?
An bhfuil rud éigin cearr le cé mé?
Mura bhfuil mé ceart go leor, inis dom cén fáth a mothaím chomh hálainn anocht

(Bog do chorp)
Gan rialacha
Sin mar a mhairim, conas a aimsím an ghaoth faoi mo sciatháin
Sin mar a fhoghlaimím eitilt
(Tar chugam)
Gan rialacha
I teas na hoíche, i sult an troid
Is cuma liom fiú cad atá mícheart nó ceart
Sin mar a mhairim mo shaol

(Gan rialacha)
Sin mar a mhairim, conas a aimsím an ghaoth faoi mo sciatháin
Sin mar a fhoghlaimím eitilt
(Déan roinnt torann, a ligean ar dul)
I teas na hoíche, i sult an troid
Is cuma liom fiú cad atá mícheart nó ceart
Sin mar a mhairim mo shaol

Gan rialacha
Sin mar a mhairim, conas a aimsím an ghaoth faoi mo sciatháin
Sin mar a fhoghlaimím eitilt
(Tar ar)
Gan rialacha
I teas na hoíche, i sult an troid
Is cuma liom fiú cé chomh mícheart nó ceart
Sin mar a mhairim mo ѕhaol

Gan rialachа

Nessuna Regola!

Benvenuto
Il mio nome è Windows, Windows95man
E vivo solo seguendo una regola
E la regola è nessuna regola
(Nessuna regola)

Silenzio, dico
Questo è il mio tempo, il mio palco
Chiamami come vuoi, vedi se me ne importa, vedimi trionfare
C'è qualcosa che non va nel modo in cui appaio?
C'è qualcosa che non va in chi sono?
Se non sto bene, dimmi perché mi sento così bello stasera

Nessuna regola
È così che vivo, come trovo il vento sotto le ali
È così che imparo a volare
(Andiamo)
Nessuna regola
Nel calore della notte, nell'emozione della lotta
Non mi importa nemmeno cosa sia giusto o sbagliato
È così che vivo la mia vita
Nessuna regola

Silenzioso mentre parlo
Io sono il re, io sono la regina
E tutti voi sarete liberi
Dimenticate le regole e urlate
C'è qualcosa che non va nel modo in cui appaio?
C'è qualcosa che non va in chi sono?
Se non sto bene, dimmi perché mi sento così bello stasera

(Muovi il tuo corpo)
Nessuna regola
È così che vivo, come trovo il vento sotto le ali
È così che imparo a volare
(Vieni da me)
Nessuna regola
Nel calore della notte, nell'emozione della lotta
Non mi importa nemmeno cosa sia giusto o sbagliato
È così che vivo la mia vita

(Nessuna regola)
È così che vivo, come trovo il vento sotto le ali
È così che imparo a volare
(Fai un po' di rumore, andiamo)
Nel calore della notte, nell'emozione della lotta
Non mi importa nemmeno cosa sia giusto o sbagliato
È così che vivo la mia vita

Nessuna regola
È così che vivo, come trovo il vento sotto le ali
È così che imparo a volare
(Vieni)
Nessuna regola
Nel calore della notte, nell'emozione della lotta
Non mi importa cosa sia giusto o sbagliato
È così che vivo la mia vita

Nesѕuna regolа

Noteikumu nav!

Sveicināti
Mans vārds ir Windows, Windows95man
Un es dzīvoju tikai pēc viena noteikuma
Un tas ir - noteikumu nav
(Noteikumu nav)

Klusu, es saucu
Šis ir mans laiks, mana skatuve
Sauc mani kā vēlies, redzi, ka man vienalga, redzi kā es spridzinu
Vai ir kaut kas nepareizs manā izskatā?
Vai ir kaut kas nepareizs manī?
Ja ar mani viss nav kārtībā, saki man, kāpēc es jūtos tik skaists šonakt

Noteikumu nav
Tā es dzīvoju, tā es rodu vēju zem maniem spārniem
Tā es iemācos lidot
(Aiziet)
Noteikumu nav
Nakts karstumā, cīņas azartā
Man pat nerūp, kas ir nepareizi vai pareizi
Tā es dzīvoju savu dzīvi
Noteikumu nav

Klusu, kad es runāju
Es esmu karalis, es esmu karaliene
Un jūs visi būsiet brīvi
Aizmirstiet noteikumus un kliedziet
Vai ir kaut kas nepareizs manā izskatā?
Vai ir kaut kas nepareizs manī?
Ja ar mani viss nav kārtībā, saki man, kāpēc es jūtos tik skaists šonakt

(Kustiniet savu ķermeni)
Noteikumu nav
Tā es dzīvoju, tā es rodu vēju zem maniem spārniem
Tā es iemācos lidot
(Nāc pie manis)
Noteikumu nav
Nakts karstumā, cīņas azartā
Man pat nerūp, kas ir nepareizi vai pareizi
Tā es dzīvoju savu dzīvi

(Noteikumu nav)
Tā es dzīvoju, tā es rodu vēju zem maniem spārniem
Tā es iemācos lidot
(Uztaisiet troksni, aiziet)
Nakts karstumā, cīņas azartā
Man pat nerūp, kas ir nepareizi vai pareizi
Tā es dzīvoju savu dzīvi

Noteikumu nav
Tā es dzīvoju, tā es rodu vēju zem maniem spārniem
Tā es iemācos lidot
(Aiziet)
Noteikumu nav
Nakts karstumā, cīņas azartā
Man pat nerūp, kas ir nepareizi vai pareizi
Tā es dzīvoju ѕavu dzīvi

Noteikumu nаv

Jokių taisyklių!

Sveiki
Mano vardas Windows, Windows95man
Ir aš gyvenu tik pagal vieną taisyklę
Ir ta taisyklė - jokių taisyklių
(Jokių taisyklių!)

Tylos, sakau
Tai mano laikas, mano scena
Vadinkite mane kaip norite, pažiūrėkite, ar man tai rūpi, pamatykite, kaip aš žudau
Ar kažkas negerai su mano išvaizda?
Ar kažkas negerai su tuo, kas aš esu?
Jei man ne viskas gerai, pasakykite man, kodėl šįvakar jaučiuosi toks gražus?

Jokių taisyklių
Tai kaip aš gyvenu, kaip randu vėją po savo sparnais
Tai kaip aš mokaus skraidyti
(Eime)
Jokių taisyklių
Nakties įkarštyje, kovos jaudulyje
Man net nerūpi, kas blogai ar gerai
Tai kaip aš gyvenu savo gyvenimą
Jokių taisyklių

Tylos, kol aš kalbu
Aš esu karalius, aš esu karalienė
Ir jūs visi būsite laisvi
Pamiršk taisykles ir rėk
Ar kažkas negerai su mano išvaizda?
Ar kažkas negerai su tuo, kas aš esu?
Jei man ne viskas gerai, pasakykite man, kodėl šįvakar jaučiuosi toks gražus?

(Judink savo kūną)
Jokių taisyklių
Tai kaip aš gyvenu, kaip randu vėją po savo sparnais
Tai kaip aš mokaus skraidyti
(Eime)
Jokių taisyklių
Nakties įkarštyje, kovos jaudulyje
Man net nerūpi, kas blogai ar gerai
Tai kaip aš gyvenu savo gyvenimą

(Jokių taisyklių)
Tai kaip aš gyvenu, kaip randu vėją po savo sparnais
Tai kaip aš mokaus skraidyti
(Padarykit garso, judam!)
Nakties įkarštyje, kovos jaudulyje
Man net nerūpi, kas blogai ar gerai
Tai kaip aš gyvenu savo gyvenimą

Jokių taisyklių
Taip aš gyvenu, kaip randu vėją po savo sparnais
Taip aš moku skraidyti
(Nagi)
Jokių taisyklių
Nakties įkarštyje, kovos jaudulyje
Man net nerūpi, kas negerai ar teisinga
Taip aš gyvenu savo gyvenimą

Jokių tаiѕyklių

Ingen regler!

Velkommen
Jeg heter Windows, Windows95man
Og jeg lever bare etter én regel
Og regelen er ingen regler
(Ingen regler)

Stille, sier jeg
Dette er min tid, min scene
Kall meg hva du vil, se om jeg bryr meg, se meg herje
Er det noe galt med måten jeg ser ut på?
Er det noe galt med hvem jeg er?
Hvis jeg ikke er bra, fortell meg hvorfor føler jeg meg så vakker i kveld

Ingen regler
Det er slik jeg lever, hvordan jeg finner vinden under mine vinger
Det er hvordan jeg lærer å fly
(La oss gå)
Ingen regler
I nattens hete, i kampens spenning
Bryr jeg meg ikke engang om hva som er rett eller galt
Det er slik jeg lever livet mitt
Ingen regler

Stille som jeg snakker
Jeg er kongen, jeg er dronningen
Og dere skal alle være frie
Glem reglene og skrik
Er det noe galt med måten jeg ser ut på?
Er det noe galt med hvem jeg er?
Hvis jeg ikke er bra, fortell meg hvorfor føler jeg meg så vakker i kveld

(Beveg kroppen din)
Ingen regler
Det er slik jeg lever, hvordan jeg finner vinden under mine vinger
Det er hvordan jeg lærer å fly
(Kom til meg)
Ingen regler
I nattens hete, i kampens spenning
Bryr jeg meg ikke engang om hva som er rett eller galt
Det er slik jeg lever livet mitt

(Ingen regler)
Det er slik jeg lever, hvordan jeg finner vinden under mine vinger
Det er hvordan jeg lærer å fly
(Lag litt støy, la oss gå)
I nattens hete, i kampens spenning
Bryr jeg meg ikke engang om hva som er rett eller galt
Det er slik jeg lever livet mitt

Ingen regler
Det er slik jeg lever, hvordan jeg finner vinden under mine vinger
Det er hvordan jeg lærer å fly
(Kom igjen)
Ingen regler
I nattens hete, i kampens spenning
Bryr jeg meg ikke engang om hva som er rett eller gаlt
Det er ѕlik jeg lever livet mitt

Ingen regler

Żadnych Zasad!

Witam
Mam na imię Windows, Windows95man
I żyję tylko według jednej zasady
A ta zasada to - żadnych zasad
(Żadnych Zasad)

Milczeć, mówię ja
To jest mój czas, moja scena
Nazywaj mnie jak chcesz, zobacz, czy mnie to obchodzi, zobacz, jak szpanuję
Czy jest coś nie tak z moim wyglądem?
Czy jest coś nie tak z tym kim jestem?
Jeśli coś nie jest ze mną w porządku, powiedz mi, dlaczego czuję się tak piękny dziś wieczorem?

Żadnych Zasad
Tak żyję, tak znajduję wiatr pod moimi skrzydłami
Tak się uczę latać
(No dalej)
Żadnych Zasad
W upale nocy, w dreszczu walki
Już mnie nie obchodzi co jest dobre a złe
Tak właśnie żyję
Żadnych Zasad

Cicho, gdyż mówię ja
Jestem królem, jestem królową
I wy wszyscy będziecie wolni
Zapomnij o zasadach i krzycz
Czy jest coś nie tak z moim wyglądem?
Czy jest coś nie tak z tym kim jestem?
Jeśli coś nie jest ze mną w porządku, powiedz mi, dlaczego czuję się tak piękny dziś wieczorem?

(Rusz swoim ciałem)
Żadnych Zasad
Tak żyję, tak znajduję wiatr pod moimi skrzydłami
Tak się uczę latać
(Chodź do mnie)
Żadnych Zasad
W upale nocy, w dreszczu walki
Już mnie nie obchodzi co jest dobre a złe
Tak właśnie żyję

(Żadnych Zasad)
Tak żyję, tak znajduję wiatr pod moimi skrzydłami
Tak się uczę latać
(Zróbcie hałas, no dalej)
W upale nocy, w dreszczu walki
Już mnie nie obchodzi co jest dobre a złe
Tak właśnie żyję

Żadnych Zasad
Tak żyję, tak znajduję wiatr pod moimi skrzydłami
Tak się uczę latać
(No dalej)
Żadnych Zasad
W upale nocy, w dreszczu walki
Już mnie nie obchodzi co jest dobre a złe
Tak właśnie żyję

Żadnych Zaѕаd

Fără Reguli!

Bun venit
Mă numesc Windows, Windows95man
Și trăiesc doar după o singură regulă
Și aceea este fără reguli
(Fără reguli)

Tăcere, spun
Acesta este timpul meu, scena mea
Spune-mi cum vrei, vezi dacă-mi pasă, vezi cum domin
E ceva în neregulă cu felul în care arăt?
E ceva în neregulă cu cine sunt?
Dacă nu sunt bine, spune-mi de ce mă simt atât de frumos în seara asta

Fără reguli
Așa trăiesc, așa găsesc vântul sub aripile mele
Așa învăț să zbor
(Hai să mergem)
Fără reguli
În căldura nopții, în emoția luptei
Nici măcar nu-mi pasă ce e bine sau rău
Așa îmi trăiesc viața
Fără reguli

Liniștește-te când vorbesc
Sunt regele, sunt regina
Și voi toți veți fi liberi
Uitați de reguli și strigați
E ceva în neregulă cu felul în care arăt?
E ceva în neregulă cu cine sunt?
Dacă nu sunt bine, spune-mi de ce mă simt atât de frumos în seara asta

(Mută-ți corpul)
Fără reguli
Așa trăiesc, așa găsesc vântul sub aripile mele
Așa învăț să zbor
(Vino la mine)
Fără reguli
În căldura nopții, în emoția luptei
Nici măcar nu-mi pasă ce e bine sau rău
Așa îmi trăiesc viața

(Fără reguli)
Așa trăiesc, așa găsesc vântul sub aripile mele
Așa învăț să zbor
(Vino la mine)
În căldura nopții, în emoția luptei
Nici măcar nu-mi pasă ce e bine sau rău
Așa îmi trăiesc viața

Fără reguli
Așa trăiesc, așa găsesc vântul sub aripile mele
Așa învăț să zbor
(Hai să mergem)
Fără reguli
În căldura nopții, în emoția luptei
Nici măcar nu-mi pasă ce e bine sau rău
Așa îmi trăieѕc viațа

Fără reguli

Никаких правил!

Добро пожаловать
Меня зовут Windowѕ, Windowѕ95mаn
И я живу только по одному правилу
И это правило - никаких правил
(Никаких правил)

Тишина, я говорю
Это мое время, моя сцена
Называйте меня как хотите, посмотрите, не плевать ли мне, посмотрите, как я уничтожаю
Есть ли что-то не так с тем, как я выгляжу?
Что-то не так с тем, кто я есть?
Если я не в порядке, скажите мне, почему я чувствую себя так прекрасно сегодня ?

Никаких правил
Это как я живу, как я нахожу ветер под своими крыльями
Это как я учусь летать
(Поехали)
Никаких правил
В пылу ночи, в азарте борьбы
Меня не волнует, что плохо, а что хорошо
Это как я живу свою жизнь
Никаких правил

Тишина, я говорю
Я - король, я - королева
И вы все будете свободны
Забудьте о правилах и кричите
Что-то не так с тем, как я выгляжу?
Что-то не так с тем, кто я есть?
Если я не в порядке, скажите мне, почему я чувствую себя так прекрасно сегодня ?

(Двигай своим телом)
Никаких правил
Это как я живу, как я нахожу ветер под своими крыльями
Это как я учусь летать
(Приди ко мне)
Без правил
В пылу ночи, в азарте борьбы
Меня не волнует, что плохо, а что хорошо
Это как я живу свою жизнь

(Никаких правил)
Это как я живу, как я нахожу ветер под своими крыльями
Так я учусь летать
(Пошумите, погнали)
В пылу ночи, в азарте борьбы
Меня не волнует, что плохо, а что хорошо
Это как я живу свою жизнь

Никаких правил
Это как я живу, как я нахожу ветер под своими крыльями
Это как я учусь летать
(Давай)
Никаких правил
В пылу ночи, в азарте борьбы
Меня не волнует, что плохо, а что хорошо
Это как я живу свою жизнь

Никаких правил

Sin reglas!

Bienvenido
Mi nombre es Windows, Windows95man
Y sólo vivo según una regla
Y la regla es que no hay reglas
(Sin reglas)

Silencio, digo
Este es mi momento, mi escenario
Llámame como quieras, mira si me importa, mírame slayear
¿Hay algún problema con mi apariencia?
¿Hay algo malo en quién soy?
Si no estoy bien, dime ¿por qué me siento tan hermoso esta noche?

Sin reglas
Así es como vivo, como encuentro el viento bajo mis alas
Así es como aprendo a volar
(Vamos)
Sin reglas
En el calor de la noche, en la emoción de la pelea
Ni siquiera me importa lo que está bien o mal
Así es como vivo mi vida
Sin reglas

Tranquilo mientras hablo
Yo soy el rey, yo soy la reina
Y todos seréis libres
Olvida las reglas y grita
¿Hay algún problema con mi apariencia?
¿Hay algo malo en quién soy?
Si no estoy bien, dime ¿por qué me siento tan hermoso esta noche?

(Mueve tu cuerpo)
Sin reglas
Así es como vivo, como encuentro el viento bajo mis alas
Así es como aprendo a volar
(Ven a mí)
Sin reglas
En el calor de la noche, en la emoción de la pelea
Ni siquiera me importa lo que está bien o mal
Así es cómo vivo mi vida

(Sin reglas)
Así es como vivo, como encuentro el viento bajo mis alas
Así es como aprendo a volar
(Haz un poco de ruido, vamos)
En el calor de la noche, en la emoción de la pelea
Ni siquiera me importa lo que está bien o mal
Así es cómo vivo mi vida

Sin reglas
Así es como vivo, como encuentro el viento bajo mis alas
Así es como aprendo a volar
(Vamos)
Sin reglas
En el calor de la noche, en la emoción de la pelea
Ni siquiera me importa lo que está bien o mal
Así es como vivo mi vida

¡Sin reglаѕ!

Inga regler!

Välkomna
Jag heter Windows, Windows95man
Och jag lever bara efter en regel
Och den regeln är inga regler
(Inga regler)

Tystnad, säger jag
Det är min tur, min scen
Kalla mig vad ni vill, se om jag bryr mig, se mig slaya
Är det nåt fel med hur jag ser ut?
Är det nåt fel med vem jag är?
Om jag inte är okej, säg mig, varför ser jag så vacker ut ikväll?

Inga regler
Det är så jag lever, så jag får vind under vingarna
Det är så jag lär mig flyga
(Nu kör vi)
Inga regler
I nattens hetta, i slagets spänning
Bryr jag mig inte ens om vad som är rätt eller fel
Det är så jag lever mitt liv
Inga regler

Tyst när jag pratar
Är jag kungen, är jag drottningen
Och ni kommer befrias
Glömma reglerna och skrika
Är det nåt fel med hur jag ser ut?
Är det nåt fel med vem jag är?
Om jag inte är okej, säg mig, varför ser jag så vacker ut ikväll?

(Rör på kroppen)
Inga regler
Det är så jag lever, så jag får vind under vingarna
Det är så jag lär mig flyga
(Kom hit till mig)
Inga regler
I nattens hetta, i slagets spänning
Bryr jag mig inte ens om vad som är rätt eller fel
Det är så jag lever mitt liv

(Inga regler)
Det är så jag lever, så jag får vind under vingarna
Det är så jag lär mig flyga
(Låt lite, nu kör vi)
I nattens hetta, i slagets spänning
Bryr jag mig inte ens om vad som är rätt eller fel
Det är så jag lever mitt liv

Inga regler
Det är så jag lever, så jag får vind under vingarna
Det är så jag lär mig flyga
(Kom igen)
Inga regler
I nattens hetta, i slagets spänning
Bryr jag mig inte ens om vad som är rätt eller fel
Det är ѕå jag lever mitt liv

Ingа regler

Kural Yok!

Hoş geldiniz
Benim adım Windows, Windows95man
Ve hayatta tek bir kuralım var
O da kural olmaması
(Kural yok)

Sessizlik, ben konuşuyorum
Benim zamanım, benim sahne
Söyleyeceğini söyle, bak bakalım umrumda mı, beni slaylerken izle
Gönüşümle ilgili bir sorun mu var?
Kim olduğumla ilgili bir sorun mu var?
Eğer iyi değilsem, bu gece neden bu kadar güzel hissettiğimi söyle

Kural yok
Böyle yaşıyorum, kanatlarımın altındaki rüzgarı böyle buluyorum
Uçmayı böyle öğreniyorum
(Hadi)
Kural yok
Gecenin sıcaklığında, kavganın heyecanında
Doğru ya da yanlış ne, umursamıyorum
Hayatımı böyle yaşıyorum
Kural yok

Ben konuşurken sessizlik
Kral benim, kraliçe benim
Ve hepiniz özgür olacaksınız
Kuralları unut ve haykır
Gönüşümle ilgili bir sorun mu var?
Kim olduğumla ilgili bir sorun mu var?
Eğer iyi değilsem, bu gece neden bu kadar güzel hissettiğimi söyle

(Hareket et)
Kural yok
Böyle yaşıyorum, kanatlarımın altındaki rüzgarı böyle buluyorum
Uçmayı böyle öğreniyorum
(Bana gel)
Kural yok
Gecenin sıcaklığında, kavganın heyecanında
Doğru ya da yanlış ne, umursamıyorum
Hayatımı böyle yaşıyorum

(Kural yok)
Böyle yaşıyorum, kanatlarımın altındaki rüzgarı böyle buluyorum
Uçmayı böyle öğreniyorum
(Sesini duyalım, hadi)
Gecenin sıcaklığında, kavganın heyecanında
Doğru ya da yanlış ne, umursamıyorum
Hayatımı böyle yaşıyorum

Kural yok
Böyle yaşıyorum, kanatlarımın altındaki rüzgarı böyle buluyorum
Uçmayı böyle öğreniyorum
(Bana gel)
Kural yok
Gecenin sıcaklığında, kavganın heyecanında
Doğru ya da yanlış ne, umurѕamıyorum
Hayatımı böyle yaşıyorum

Kurаl yok

Без Правил!

Вітаю вас
Мене звуть Windows, Windowѕ95mаn
І я живу лише за одним правилом
І це правило - ніяких правил
(Ніяких правил)

Тиша, я говорю
Це мій час, моя сцена
Називайте мене як завгодно, дивіться, як я буду вбивати, дивіться, як я знищу
Щось не так з тим, як я виглядаю?
Щось не так з тим, ким я є?
Якщо зі мною щось не так, скажи, чому сьогодні вночі я такий вродливий?

Ніяких правил
Так я живу, так я знаходжу вітер під крилами
Так я вчуся літати
(Ходімо.)
Без правил
У нічній спеці, в азарті бою
Мені байдуже, що добре, а що погано
Так я живу своїм життям
Без правил

Тихіше, коли я говорю
Я король, я королева
І ви всі будете вільні
Забудьте про правила і кричіть
Щось не так з тим, як я виглядаю?
Щось не так з тим, хто я є?
Якщо зі мною щось не так, скажи, чому сьогодні вночі я такий вродливий?

(Рухайся)
Ніяких правил
Так я живу, так я знаходжу вітер під крилами
Так я вчуся літати
(Йди до мене)
Ніяких правил
У нічній спеці, в азарті бою
Мені байдуже, що добре, а що погано
Так я живу своїм життям

(Без правил)
Так я живу, так я знаходжу вітер під крилами
Так я вчуся літати
(Галасуйте, давайте)
У спеку ночі, в азарті бою
Мені байдуже, що добре, а що погано
Так я вчуся жити

Без правил
Так я живу, так я знаходжу вітер під крилами
Так я вчуся літати
(Давай)
Без правил
У нічній спеці, в азарті бою
Мені байдуже, що правильно, а що ні
Так я живу своїм життям

Без правил

Finland 2024

Artist
Windows95man
Title
No Rules!
Language
English
Event
Eurovision Song Contest 2024 Malmö

ARTISTS

 • Henri Piispanen
 • Teemu Keisteri
  Also known as: Windows95man

BACKINGS

 • Jepa Lambert
 • Teri Mantere

DANCERS

 • Jasmir Vesander
 • Jesse Wijnans

SONGWRITERS

 • Henri Piispanen
 • Jussi Roine
 • Teemu Keisteri (see Artist)

SPOKESPERSON

 • Toni Laaksonen

COMMENTATORS

JURY MEMBERS

 • Kaisa Rönkkö
 • Marcus Sjöström
 • Mikko Niemelä
 • Pekka Ruuska
 • Sanni Kurkisuo

Finland • News

Eurovision News