EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Eurovision 1987 Norway:
Kate Gulbrandsen - "Mitt Liv"

4.8 stars ★ 100 ratings

Videos

Eurovision 1987
Melodi Grand Prix 1987

Lyrics

Norwegian
English
 

Mitt liv

Nå er scenelyset tent, en stemme hvisker spent
Hva har jeg å si?
Kan jeg våge å gå frem? Tør jeg møte dem?
Har jeg nok å gi?
Jeg må gripe sjansen nå
Men kan jeg stole på meg selv, mitt liv?

Nå står jeg foran en vei bare jeg kan gå
En fremtid i mine hender
Og et mål bare jeg kan nå
Ingen kan ta fra meg min drøm, det er mitt liv

Jeg leter etter svar
Alle tankene jeg har gir meg tvil
Men det får ikke stanse meg
Jeg vil gå min egen vei og jeg tør å si
Det er meg det gjelder nå
Nå skal jeg stole på meg selv, mitt liv

Nå ѕtår jeg foran en vei bare jeg kan gå
En fremtid i mine hender
Og et mål bare jeg kan nå
Ingen kan ta fra meg min drøm

Foran en vei bare jeg kan gå
En fremtid i mine hender
Og et mål bare jeg kan nå
Og ingen kan ta fra meg…
Ingen kan ta frа meg min drøm
Min drøm

My life

Now the limelight has been lit, a voice whispers anxiously
What have I to say?
Will I dare to walk forward? Do I dare to meet them?
Do I have enough to give?
I have to seize the chance now
But can I trust myself, my life?

Now I'm standing in front of a road, only I can walk
A future in my hands
And a goal only I can catch
No one can take my dream away from me, it is my life

I'm looking for answers
All the thoughts I have, make me doubt
But that won't stop me
I want to go my own way and I dare to say
Now it's me it's all about
Now I'm going to trust myself, my life

Now I'm standing in front of a road, only I can walk
A future in my hands
And a goal only I can catch
No one can take my dream away from me

In front of a road, only I can walk
A future in my handѕ
And a goal only I can reach
No one can take away from me
No one can take away my dream from me
My dreаm

Norway 1987

Artist
Kate Gulbrandsen
Title
Mitt Liv
Event
Eurovision Song Contest 1987 Brussels

ARTIST

COMPOSER

LYRICISTS

CONDUCTOR

SPOKESPERSON

COMMENTATORS

Norway • News

Eurovision News