MENU
 

Eurovision 1989 Norway:
Britt Synnøve Johansen - "Venners Nærhet"


2.5 stars ★ 2 ratings

Lyrics

Norwegian
English
 

Venners nærhet


Du søker mine tanker, jeg vet hva du vil si
Men sa du det du visste, ville tausheten forbli

Når venners nærhet er blitt en trussel
Og håpefulle smil blir visket bort
Kom da og vekk meg, la oss danse
Så forblir du min, du er min venn

Jeg vet at du er liten, men likevel så stor
All verden vil du favne, jeg hilser deg, min bror

Når venners nærhet er blitt en trussel
Og håpefulle smil blir visket bort
Kom da og vekk meg, la oss danse
Så forblir du min, du er min venn

(Din stemme den har nådd meg, og jeg slipper deg inn)
For det er rom for oss begge, for tanker og for sinn

Når venners nærhet er blitt en trussel
Og håpefulle smil blir visket bort
Kom da og vekk meg, la oss danse
Så forblir du min, du er min venn

The closeness of friends


You seek out my thoughts, I know what you will say
But if you told me what you know, the silence would remain

When the closeness of friends has become a threat
And smiles of hope are erased
Then come and wake me up, let's dance
Then you'll remain mine, you are my friend

I know you are small, but still very big
You want to embrace the whole world, I greet you, brother

When the closeness of friends has become a threat
And smiles of hope are erased
Then come and wake me, let's dance
Then you'll remain mine, you are my friend

(Your voice has reached me, and I let you in)
For there is room for us both, for thoughts and minds

When the closeness of friends has become a threat
And smiles of hope are erased
Then come and wake me, let's dance
Then you'll remain mine, you are my friend

Norway 1989

ArtistBritt Synnøve Johansen
TitleVenners Nærhet
ComposerInge Enoksen
LyricistLeiv N. Grøtte
ConductorPete Knutsen
EventEurovision Song Contest 1989 Lausanne
 Result 1989
Place17 / 22
Points30
Running order8

Norway • News

Eurovision News