MENU
 

Eurovision 1965 Netherlands:
Conny Van den bos - "Het Is Genoeg"


0 stars ★ 0 ratings

Lyrics

Dutch
English
 

't Is genoeg


't Is genoeg
'k Heb genoeg van alle spelletjes met vuur
'k Heb genoeg van alle mooie complimentjes
En presentjes, 't is genoeg
Ik wil gelukkig zijn
't Is genoeg

Wat je mij hebt beloofd leek zo romantisch
Maar al gauw bleek dat sprookje een valse schijn
En toen jij op die avond in mei onze liefde verspeelde
Was dat genoeg

Misschien hield jij van mij
Ik was met jou zo blij
Dat ik m'n leven graag met jou had willen delen
Maar dat je altijd liegt
En mij bewust bedriegt
Is onaanvaardbaar voor een vrouw
Die, in alles trouw
Tegen jou dan zeggen zou:

't Is genoeg
'k Heb genoeg van alle spelletjes met vuur
'k Heb genoeg van alle mooie complimentjes
En presentjes, 't is genoeg
Ik wil gelukkig zijn
't Is genoeg

'k Heb veel mannen gekend
En ook illusies

In romances geloof ik al lang niet meer
Op den duur vindt toch elk avontuur
In verdriet z'n ontknoping
Dat is genoeg

Toch droom ik nog steeds van
Een doodgewone man
Een die oprecht en ongeremd van mij kan houden
Ik ben het flirten moe
Aan ware liefde toe
Want ik ben nog een jonge vrouw
Die, in alles trouw
Tegen hem dan zeggen zou:

't Is genoeg
'k Heb genoeg van alle spelletjes met vuur
Ook al maak je mij geen leuke complimenten
De momenten van geluk
Die geef je mij genoeg
't Is genoeg
't Is genoeg
't Is genoeg

It's enough


It's enough
I have enough of all the games with fire
I have enough of all the beautiful compliments
And presents, it's enough
I want to be happy
It's enough

What you promised me seemed so romantic
But soon that fairy tale appeared to be a deceptive appearance
And when you threw our love away that evening in May
That was enough

Maybe you loved me
I was so happy with you
That I gladly wanted to share my life with you
But that you're always lying
And cheating me consciously
Is unacceptable to a woman
Who, always faithful
Would tell you then:

It's enough
I have enough of all the games with fire
I have enough of all the beautiful compliments
And presents, it's enough
I want to be happy
It's enough

I've known many men
And also illusions

I don't believe in romances anymore, for a long time now
In the long term every adventure finds
Its ending in grief anyhow
That's enough

Yet I'm still dreaming of
A quite common man
One who can love me sincerely and unrestrained
I'm tired of flirting
Ready for true love
Because I'm still a young woman
Who, always faithfully
Would tell him then:

It's enough
I have enough of all the games with fire
Even though you don't give me any nice compliments
The moments of luck
You give them enough
It's enough
It's enough
It's enough

Netherlands 1965

ArtistConny Van den bos
TitleHet Is Genoeg
ComposerJohnny Holshuyzen
LyricistJoke van Soest
ConductorDolf van der Linden
EventEurovision Song Contest 1965 Naples
 Result 1965
Place11 / 18
Points5
Running order1

Netherlands • News

Eurovision News